Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

Rozwiązanie Armii Krajowej. 19 stycznia 1945 r. [PDF]

Dodatek historyczny Delegatury IPN w Kielcach do „Tygodnika eM” nr 6/2022 r. z 13 lutego 2022

Rankiem 12 stycznia 1945 r. rozpoczęła się ofensywa Armii Czerwonej. Druzgocąca przewaga nad siłami niemieckimi spowodowała szybki i sprawny przebieg operacji wojskowej. Już 15 stycznia Niemców wyparto z Kielc, a w ciągu kilku następnych dni cała Kielecczyzna została uwolniona od okupanta niemieckiego. Opanowanie przez Armię Czerwoną ziem polskich na zachód od linii Wisły pociągnęło także za sobą masowe represje wymierzone w Polskie Państwo Podziemne, w osoby uznane za wrogów lub przeciwników władzy komunistycznej.

Tekst dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Delegatura IPN w Kielcach

do góry