Nawigacja

Видання IPN укр

Dodatki historyczne do prasy

Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino – „Gazeta Polska” z 4 maja 2022

 • Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino – „Gazeta Polska” z 4 maja 2022
  Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino – „Gazeta Polska” z 4 maja 2022

W dodatku:

 • dr Karol Nawrocki, prezes IPN – Sztandar chwały
  Żołnierze 2. Korpusu Polskiego mieli łzy wzruszenia w oczach, gdy wśród ruin klasztoru na Monte Cassino zatrzepotała flaga narodowa. Dziś, 78 lat później, wspominamy ten moment jako jeden z symboli chwały polskiego oręża. [...] O ich drodze i zasługach przypomina wielki projekt IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, zaplanowany na lata 2022–2025. Najwyższy czas godnie uczcić naszych bohaterów.
 • dr hab. Jerzy Kirszak, OBBH IPN we Wrocławiu – Monte Cassino – polski triumf
  18 maja 1944 r. oddziały 2. Korpusu Polskiego zajęły ruiny klasztoru Benedyktynów na Monte Cassino. W czasie walk zginęło niemal 1000 polskich żołnierzy, prawie 3 tys. zostało rannych, a około 350 uznano za zaginionych. Kilka dni po zdobyciu Monte Cassino wojska alianckie przełamały linię Gustawa, zaś 4 czerwca 1944. r. do Rzymu wkroczyły oddziały amerykańskie.
 • dr Daniel Koreś, OBBH IPN we Wrocławiu, WBH im. gen. K. Sosnkowskiego – Wielki finał: od Monte Cassino do Bolonii 
  27 maja 1944 r., po ciężkich walkach o Monte Cassino i Piedimonte, 2. Korpus Polski został skierowany przez dowódcę 8. Armii na kulkutygodniowy odpoczynek w rejon Campobasso. W kilka dni później, 4 czerwca, Rzym został zajęty przez oddziały amerykańskiej 5. Armii.
 • dr Bartosz Janczak, OBBH IPN w Łodzi – U źródeł zwycięstwa 
  W latach 1944–45 we włoszech toczyły się zacięte walki wojsk Aliantów z Wehrmachtem. W tych działaniach zbrojnych brał udział 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. dyw. Władysława Andersa. Droga polskich żołnierzy do ponownego starcia z niemieckimi jednostkami od kampanii polskiej 1939 r. była bardzo długa. Doświadczyli wielu tragicznych chwil, przebyli setki tysięcy kilometrów, aby stanąć z bronią w ręku przeciwko żołnierzom niemieckim, tym razem na Półwyspie Apenińskim. Ten prawie pięcioletni szlak był ogromnym wysiłkiem polskiego oręża.
 • dr Małgorzata Ptasińska, BBH IPN w Warszawie – Czerwone maki na Monte Cassino...
  Dzieje oręża polskiego, jego chwała i sława zostały upamiętnione w rodzimej twórczości literackiej, malarstwie i pieśniach. Podobnie było w przypadku bitwy o Monte Cassino, której przebieg, okazane podczas niej bohaterstwo żołnierza polskiego zostało zrazu uwiecznione przez artystów plastyków, opisane przez pisarzy reportażystów, wyniesione przez poetów i uczczone przez aktorów pieśniarzy. W większości byli oni żołnierzami armii gen. Władysława Andersa, walczącymi u boku swojego dowódcy nie tylko bagnetem, ale też pędzlem i piórem.
   
do góry