Nawigacja

Видання IPN укр

Dodatki historyczne do prasy

PZPR w województwie kieleckim. Dodatek prasowy [PDF]

„Nasza Historia – Świętokrzyskie”. Wydawnictwo Delegatury IPN w Kielcach poświęcone organizacji i funkcjonowaniu PZPR w woj. kieleckim

W numerze:

 • PZPR kierowała wszystkimi dziedzinami życia w województwie. Rozmowa z prof. Adamem Massalskim z Delegatury IPN w Kielcach i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza stanowiła centrum życia politycznego w powojennej Polsce. Organizacja oraz zasady jej funkcjonowania były oparte na wzorcach sowieckich. Sprawowała władzę w kraju w latach 1948-1990 stopniowo zawłaszczając i podporządkowując życie polityczne, gospodarcze i społeczne w kraju.
 • dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Stalinizm. Podbój społeczeństwa polskiego
  W latach 1944-1956 prowadzona była w Polsce brutalna walka ze organizacjami i środowiskami uznanymi przez władzę komunistyczną za wrogie lub nieprzychylne. W pierwszej fazie doszło do pacyfikacji podziemia zbrojnego oraz likwidacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, następnie przystąpiono do prowadzenia działań przeciwko Kościołowi.
 • Marek Jończyk, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach
  Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach był lokalnym centrum życia politycznego w województwie kieleckim. W latach 1948‒1990 pracami Komitetu kierowało jedenastu pierwszych sekretarzy. Rozbudowana struktura organizacyjna opierająca się na sieci Wydziałów oraz liczny zespół pracowników (tzw. aparat partyjny) zapewniał PZPR możliwość sprawowania funkcji kierowniczej i kontrolnej.
 • dr Marzena Grosicka, Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach wobec młodego pokolenia Polaków
  Przez cały okres istnienia tzw. Polski ludowej młode generacje Polaków znajdowały się w zainteresowaniu władz partyjnych. W kwietniu 1948 r. doszło do jednego z pierwszych tzw. zjednoczeń i utworzenia Związku Młodzieży Polskiej.
 • dr Michał Zawisza, Społeczeństwo Kielecczyzny wobec stalinowskich kampanii propagandowych
  Głównym zadaniem propagandy pozostaje kreowanie obrazu rzeczywistości. W okresie Polski Ludowej władze państwowe przeprowadziły szereg kampanii propagandowych. Pomimo znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych społeczeństwo potrafiło dostrzec skalę zafałszowań i manipulacji dokonywanych przez władze.
 • Robert Piwko, Z archiwum bezpieki. Napisy, ulotki i anonimowe listy
  Dokumentacja SB wytworzona w ramach dochodzeń prowadzonych w związku z „pojawieniem” się w przestrzeni publicznej napisów, ulotek, wrogich wypowiedzi i anonimów stanowi dziś potwierdzenie odporności polskiego społeczeństwa na działalność propagandy komunistycznej.
 • Inicjatywy i zaproszenia Delegatury IPN w Kielcach
  Projekt Archiwum Pełne Pamięci
  Zaproszenie na wystawę „PRL, propaganda a rzeczywistość”, autorstwa dr. Zawiszy
 • Zapowiedzi książek
  H. Peszko, A droga była niełatwa… Wspomnienia kieleckiego duchownego z lat 1910-1955, oprac. Ryszard Gryz, Karolina Święcich, Kielce ‒ Warszawa 2022
  Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacja niemiecką. Przegląd piśmiennictwa, red. Tomasz Domański, Alicja Gontarek, Warszawa ‒ Kielce 2022
do góry