Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

Nasza Historia – Świętokrzyskie. Nowy dodatek Delegatury IPN w Kielcach [PDF]

27 stycznia 2022 r. ukazał się dodatek historyczny kieleckiej delegatury IPN poświęcony przekształceniu ZWZ w AK (14 lutego 1942 r.)

Rozkaz podpisany przez gen. Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych, miał przede wszystkim znaczenie polityczno-wojskowe. Związek Walki Zbrojnej, działający już od listopada 1939 r. na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką, był uznawany przez rząd RP za pełnoprawną część Polskich Sił Zbrojnych. 14 lutego 1942 r. organizacji stanowiącej część polskiej armii nadano nową nazwę, oddającą ogólnopolski charakter AK i jej podstawowe cele.

Delegatura IPN w Kielcach podjęła współpracę z serwisem internetowym dziennika „Echo Dnia”. Jej elementem będzie wydawany cyklicznie dodatek historyczny oraz realizowany na bieżąco serwis internetowy Nasza Historia, gdzie znajdą się artykuły, wywiady, zdjęcia, multimedia, filmy, wystawy, podcasty i inne materiały IPN.

W numerze

  • Każdego dnia tworzymy naszą historię. Rozmowa z dr. Dorotą Koczwańską-Kalitą, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach
  • 80 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Rozmowa z dr. Markiem Jedynakiem (IPN Kielce)
  • Jakub Mularczyk (IPN Kielce), Od Westerplatte do konspiracji
  • dr Karolina Trzeskowska-Kubasik (IPN Warszawa), Działalność konspiracyjna przedstawicieli inteligencji na terenie Obwodu ZWZ–AK Busko
  • Publikacje IPN o Armii Krajowej
  • dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce), „Daję Wam ostatni rozkaz…”. Rozwiązanie Armii Krajowej
  • Jacek Buciński, Przemianowanie ZWZ na AK w medalierstwie
  • Zapowiedzi publikacji, wystaw i działań edukacyjnych Delegatury IPN w Kielcach
do góry