Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

Dodatek IPN do „Gazety Polskiej” z 8 grudnia 2021 – w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego

IPN jest partnerem dodatku

W dodatku artykuły:

 • Karol Nawrocki – Co roku 13 grudnia stawiamy sobie pytanie: czym był stan wojenny?
 • Piotr Brzeziński – Polowanie na Solidarność
  Około północy 12 grudnia 1981 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina zakończyły się obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Rozchodzący się delegaci nie wiedzieli, że właśnie zaczął się stan wojenny.
 • Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak – Kulisy „orędzia” Jaruzelskiego
  Rankiem 13 grudnia 1981 roku miliony Polaków, którzy zasiedli przed telewizorami lub włączyli odbiorniki radiowe, obejrzały bądź wysłuchały przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego ogłaszającego wprowadzenie – oczywiście dla dobra Polaków – stanu wojennego.
 • Andrzej Malik – Nowohucki skrawek wolnej Polski
  Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku okazała się dla pracowników Kombinatu Huty im. Lenina – zarówno pracujących na III zmianie, jak i tych odpoczywających w domu – nocą nie do zapomnienia.
 • Łukasz Sołtysik – W obronie Solidarności
  W województwie legnickim po 13 grudnia 1981 roku w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego działacze Solidarności zorganizowali strajki i wiece w blisko 20 miejscach. Większość z nich miało miejsce w KGHM, a największy w Zakładach Górniczych „Rudna”.
 • Sebastian Pilarski – Gdy prawo zamienia się w bezprawie
  W okresie wojny polsko-jaruzelskiej wymiar „sprawiedliwości” – tak wojskowy, jak i cywilny – stał się jednym z głównych narzędzi represji stosowanych wobec Polaków.
 • Grzegorz Majchrzak – Kolegia ds. wykroczeń – zapomniany filar stanu wojennego
  Po 13 grudnia 1981 roku na dużą skalę władze PRL zastosowały represje i szykany wobec swoich przeciwników. Działaczy opozycji internowano, aresztowano, zwalniano z pracy. Jednak prym w represjach – nie zawsze zresztą politycznych – wiodły kolegia ds. wykroczeń.
do góry