Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

W chałupie, stodole, bunkrze – dodatek historyczny IPN do „Rzeczpospolitej” z 27-28 marca 2021

Na łamach dodatku „Plus-Minus” w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Rzeczpospolitej” z 27-28 marca 2021 ukazał się dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej „W chałupie, stodole, bunkrze...”, przedstawiający Polaków ratujących Żydów na polskiej wsi w czasie II wojny światowej. Dodatek został przygotowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

 • W chałupie, stodole, bunkrze – dodatek historyczny IPN do „Rzeczpospolitej” z 27-28 marca 2021
  W chałupie, stodole, bunkrze – dodatek historyczny IPN do „Rzeczpospolitej” z 27-28 marca 2021

W dodatku:

 • dr Jarosław Szarek, Polacy ratujących Żydów na wsi
  Heroiczna postawa chłopów wynikała z ogólnoludzkiego humanitaryzmu, którego Niemcom nie udało się zniszczyć – pisze prezes Instytutu Pamięci Narodowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów.
 • dr Roman Gieroń, Dzieci były świadkami zbrodni
  Ruminowie żyli w nędzy w ubogim drewnianym domu. W marcu 1944 r.
  grupa niemieckich funkcjonariuszy otoczyła go i przeprowadziła rewizję.
 • dr Tomasz Domański: Mordowani za pomoc
  „Każdy Polak, który żyda przyjmie i przetrzyma (…), staje się karygodnym. Również będzie karany karą śmierci, który uciekłym, albo policyjnie niemeldowanym żydom użycza pomieszczenia albo wyżywienia, względnie sprzedaje im środki żywnościowe”.
 • Damian Sitkiewicz, Zapomniane historie
  Bardzo często pomocy udzielano dzieciom, których rodzice zostali zamordowani w gettach lub innych miejscach kaźni.
 • Ewa Kołomańska, Na plebanii
  Księża, chociaż sami prześladowani przez Niemców, też zaangażowali się w pomoc Żydom.
 • dr Marcin Chorązki, Ziemianie wobec zagłady
  „Specjalnej wdzięczności nie potrzebujemy do Żydów nosić w sercu, ale jednak nie mogliśmy spokojnie patrzeć, co Niemcy z niemi wyprawiali” – napisał Tadeusz Zwierkowski, administrator majątku Plechów.

 

do góry