Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

Dodatek historyczny o Grudniu '70 – „W Sieci Historii” nr 11–12/2020

 • Dodatek historyczny o Grudniu '70 – „W Sieci Historii” nr 11–12/ 2020
  Dodatek historyczny o Grudniu '70 – „W Sieci Historii” nr 11–12/ 2020

W listopadowo-grudniowym numerze magazynu „W Sieci Historii” nr 1112/2020 ukazał się dodatek historyczny IPN poświęcony wdarzeniom Grudnia '70. 

W dodatku artykuły:

 • Jerzy Eisler: Grudzień '70 po pół wieku
  Wszystko to, co zwykło się potocznie nazywać, dość w końcu wymownym określeniem: Grudzień 1970, było jednym z najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych momentów w historii Polski po II wojnie światowej. 
 • Sebastian Ligarski: Grudzień '70 poza Wybrzeżem
  Rewolta grudniowa z 1970 r. nie ograniczyła się do Wybrzeża. Początkowo odpowiedzią na ogłoszoną podwyżkę cen były strajki. Miały różny zasieg i przebieg. W ciągu całego grudnia odnotowano poza Wybrzeżem 33 akcje strajkowe, „w których uczestniczyło około 12 500 osób” – pisano potem w raportach SB.
 • Radosław Peterman: Klęska gdańskiego ZOMO
  Władze PRL, decydując o wprowadzeniu w grudniu 1970 r. drastycznych podwyżek cen, zdawały sobie sprawę, że może to spowodować wybuch niezadowolenia społecznego. Dlatego resort spraw wewnętrznych zorganizował specjalną akcję o kryptonimie „Jesień '70 dla – jak to określono – zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w kraju”.
 • Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak: Czarny czwartek w Szczecinie oczami władz
  Od 14 do 21 grudnia 1970 r. nagrano kilkadziesiąt godzin rozmów prowadzonych w MSW w gabinecie kierownika sztabu akcji „Jesień '70”, mającej na celu zapewnienie porządku publicznego w trakcie realizacji podwyżki cen. 
 • Robert Chrzanowski: Unikatowe nagranie
  Zapis dokonany przez Wojciecha Jankowskiego, dziennikarza Ośrodka TVP w Gdańsku, rankiem 17 grudnia stanowi jedno z najcenniejszych źródeł dotyczących Grudnia '70.     
 • Paweł Miedziński: Nocne pogrzeby ofiar Grudnia '70
  Pacyfikacja gruniowego buntu na ulicach Szczecina nie skończyła się w momencie użycia broni przez milicję i  wojsko. Stosunek władz do ofiar – a dokładniej ofiar i ich rodzin  – wymownie obrazuje kwestia pogrzebów zabitych w tamtych dniach. 
 • Tytus Jaskułowski: Wolny świat wobez Grudnia '70
  Opis międzynarodowego odbioru wydarzeń Grudnia '70 odnosi się do odpowiedzi na trzy pytania: skąd, głównie w Europie Zachodniej, czerpano informacje, co wiedziano, a także jaki wpływ miała uzyskana wiedza na decyzje polityczne.     
 • Grzegorz Majchrzak: Pogrudniowe protesty
  Po Grudniu '70 doszło do kolejnej dużej fali protestów, zresztą większej niż w ostatnim miesiącu 1970 r.
do góry