Nawigacja

Видання IPN укр

Dodatki historyczne do prasy

„40 lat sierpnia - Jak rodziła się łódzka Solidarność" – dodatek prasowy do „Dziennika Łódzkiego”

Dodatek prasowy został zrealizowany dzięki staraniom Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi.

 • „40 lat sierpnia - Jak rodziła się łódzka Solidarność" – dodatek prasowy do „Dziennika Łódzkiego”
  „40 lat sierpnia - Jak rodziła się łódzka Solidarność" – dodatek prasowy do „Dziennika Łódzkiego”

 Wśród materiałów m.in. teksty poświęcone sytuacji w Łodzi latem 1980 r., strajkowi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym oraz działaniom SB wobec związku. Ponadto interesujące wywiady m.in. z Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim.

 Koordynatorem dodatku z 28 sierpnia 2020 był dr Sebastian Pilarski, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi.

W dodatku:

 • dr Sebastian Pilarski, Oddział IPN w Łodzi: Gorące polskie lato 1980
 • Kalendarium wydarzeń
 • Solidarność była groźna dla władzy, bo konsolidowała ludzi – rozmowa z dr. Dariuszem Rogutem, dyrektorem Oddziału IPN w Łodzi
 • dr Sebastian Pilarski, Oddział IPN w Łodzi: W Łodzi przełomu dokonał strajk w MPK
 • W sierpniu myślałem, że za miesiąc, dwa zarejestrują związek, a ja wrócę za kierownicę autobusu – rozmowa z Andrzejem Słowikiem, przywódcą strajku w MPK w Łodzi w sierpniu 1980 roku
 • oprac. dr Sebastian Pilarski, Oddział IPN w Łodzi: Łódź latem 1980 w oczach bezpieki
 • Anna Gronczewska: Jak marnowały się ziemniaki i rosły konta walutowe. Łódź w roku 1980
 • Anna Gronczewska: Nikt wtedy nie myślał o obalaniu komunizmu
 • dr Sebastian Pilarski, Oddział IPN w Łodzi: Tworzenie struktur NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej
 • Robert Rabiega, Oddział IPN w Łodzi: SB przeciw Solidarności
 • Łączyło nas poczucie zagrożenia – rozmowa z Jerzym Kropiwnickim, członkiem prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej w latach 1980-1981
 • Gorące lata 1980–1981 w Łodzi
 • dr Sebastian Pilarski, Oddział IPN w Łodzi: Konflikt wokół szpitala MSW w Łodzi
 • Idee trzeba było przenieść na papier – rozmowa z Wojciechem Hemplem, niezależnym drukarzem, autorem projektów plakatów i transparentów w latach 1980-1981
 • Społeczeństwo chciało gospodarki racjonalnej, a nie racjonującej dobra – rozmowa z eurodeputowanym Jackiem Saryusz-Wolskim. W 1980 roku był organizatorem i sekretarzem ogólnopolskiej konferencji „Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych”, która położyła podwaliny pod transformację społeczno-gospodarczą w Polsce
 • Ludzie Solidarności
 • Grzegorz Palka, wizjoner realny
 • Anna Gronczewska: Jak zjeść kartkę na mięso nożem i widelcem, czyli marsz głodowy
 • Z dumą nosiliśmy znaczki NSZZ Solidarność – rozmowa z Waldemarem Krencem, przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność
 • Łódź nadawała ton – rozmowa z Włodzimierzem Tomaszewskim, kierownikiem Działu Organizacyjnego MKZ w Łodzi w latach 1980–1981
 • dr Sebastian Pilarski, Oddział IPN w Łodzi: Jak Solidarność rozbudowywała swoje struktury w regionie łódzkim
 • Stary związek zlikwidowałem u siebie w ciągu trzech dni – rozmowa z Zygmuntem Augustyniakiem, emerytowanym lekarzem i działaczem Solidarności z Tomaszowa Mazowieckiego
 • Plakaty, znaczki, plakietki

 

do góry