Nawigacja

Видання IPN укр

Dodatki historyczne do prasy

Dodatek historyczny o narodzinach Solidarności – „W Sieci Historii” nr 7-8/2020

 • okładka

W lipcowo-sierpniowym numerze magazynu „W Sieci Historii” nr 7-8/2020 ukazał się dodatek historyczny IPN poświęcony Solidarności. 

W dodatku artykuły:

 • Jarosław Szarek, „W imię całego narodu”
  Zapaść gospodarki PRL w końcu lat 70. sprawiła, że wybuch społecznego niezadowolenia był nieunikniony. Przewidywały go zarówno opozycyjne analizy, jak i raporty SB. Jego konsekwencje przerosły jednak wszelkie oczekiwania.
 • Rafał Łatka, „Ja mówiłem do Narodu”. Prymas Wyszyński wobec strajków z sierpnia 1980 r.
  Kard. Stefan Wyszyński już od 1979 r. zdawał sobie sprawę z konsekwencji kryzysu gospodarczego w Polsce i kilkukrotnie zwracał uwagę władzom PRL, że zła sytuacja społeczna może doprowadzić do wybuchu niezadowolenia
  społecznego na dużą skalę.
 • Sebastian Ligarski, Twórcy a NSZZ „Solidarność”
  W sierpniu 1980 r. w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina przebywało kilku literatów oraz innych przedstawicieli środowisk twórczych.
 • Grzegorz Majchrzak, 17 września 1980 r. oczami SB i WSW
  17 września 1980 r. w Gdańsku w siedzibie gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego spotkali się przedstawiciele komitetów (komisji) założycielskich z całego kraju
 • Patryk Pleskot, Mylne tropy, złudne nadzieje. Ambasada USA w Warszawie wobec karnawału Solidarności
  Stanowisko Ambasady USA w Warszawie w latach 1980-1981 odzwierciedlało wytyczne amerykańskiej polityki wobec PRL w tym okresie. Jednocześnie ambasada sama wpływała na kształt tej polityki, bombardując waszyngtońską centralę raportami, analizami, szyfrogramami itp.
 • Grzegorz Wołk, „Pięć tygodni wolności”
  Jednym z propagandowych zarzutów władz PRL wobec Solidarności było przejęcie kontroli nad związkiem przez „radykałów z KOR i KPN”, czyli dwóch ważnych organizacji opozycyjnych. Zarówno członkowie Biura Politycznego KC PZPR, jak i kierownictwo MSW zdawali sobie jednak sprawę, że ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. 
 • Piotr Brzeziński, Sowieci a Solidarność
  Władze ZSRS z uwagą obserwowały rozwój sytuacji w PRL. Już w sierpniu 1980 r. w KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego rozpoczęła działalność Komisja ds. Polski, na której czele stanął Michaił Susłow.
 • Tomasz Stempowski, Widmo głodu krąży po Polsce
  Trawestacja pierwszego zdania „Manifestu komunistycznego” to tylko jedno z haseł, z którymi 30 lipca 1981 r. tysiące kobiet przeszły ul. Piotrkowską w Łodzi.

   
do góry