Nawigacja

Видання IPN укр

Dodatki historyczne do prasy

Proces szesnastu – dodatek historyczny do „Gazety Polskiej” z 17 czerwca 2020

W dodatku artykuły:

  • Waldemar Grabowski, „Zgodnie z instrukcjami zostali zatrzymani...”. Przywódcy Polski Walczącej przed sowieckim sądem
    26 marca 1945 r. zebrała się Komisja Główna Rady Jedności Narodowej. Przedmiotem obrad było zaproszenie na rozmowy, które od przedstawiciela Armii Czerwonej, płk. Rusłana Pimienowa, za pośrednictwem Stanisława Piękosia i Zbigniewa Makush-Woronicza z PAL otrzymali delegat rządu (wicepremier) Jan Stanisław Jankowski i gen. Leopold Okulicki, dowódca rozwiązanej 19 stycznia AK.
  • Sławomir Kalbarczyk, Pokazowy proces polskich przywódców. Proces Szesnastu we wspomnieniach gen. Nikołaja Afanasjewa
    W marcu 1945 r. gen. Nikołaj Afanasjew został głównym prokuratorem wojskowym Armii Czerwonej. Już wkrótce zetknął się ze sprawą aresztowanych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego: 31 maja 1945 roku szef NKWD, Ławrientij Beria, i jego zastępca, Wsiewołod Mierkułow, zaproponowali, by Afanasjew wraz prokuratorem Ukraińskiej SRS Romanem Rudenką wystąpili jako oskarżyciele państwowi w procesie Polaków, na co Biuro Polityczne KC partii bolszewickiej wyraziło zgodę.
do góry