Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

Rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.

Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: artykuły i studia, artykuły i studia porównawcze – aparaty represji w innych krajach komunistycznych i totalitarnych, artykuły i studia: varia; artykuły i studia: biografie; materiały i dokumenty; stan badań i artykuły recenzyjne, dyskusje i polemiki.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 punktów

Zespół redakcyjny:

 • dr hab. Filip Musiał – redaktor naczelny
 • dr hab. Władysław Bułhak – zastępca redaktora naczelnego
 • Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska – sekretarz redakcji 
 • dr Witold Bagieński
 • dr Piotr Chmielowiec 
 • dr hab. Adam Dziurok
 • dr Wojciech Frazik
 • dr Dariusz Iwaneczko
 • Bartosz Kapuściak 
 • dr Paweł Skubisz  

Rada Naukowa/International Academic Board:

 • prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący/Chairman of the Board
 • dr Petr Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • prof. Thomas Wegener Friis (University of Southern Denmark)
 • dr Douglas Selvage (Humboldt-Universität zu Berlin)
 • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Recenzenci w 2020 r./Reviewers in 2020:

 • dr Dieter Bacher (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung),
 • prof. Stefano Bottoni (Università degli Studi di Firenze),
 • dr Marcin Bukała (IPN),
 • dr hab. Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN),
 • dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie),
 • dr Przemysław Gasztold (IPN),
 • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie),
 • dr hab. Aleksander Gubrynowicz (Uniwersytet Warszawski),
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (IPN),
 • dr Marek Jedynak (IPN),
 • dr Marcin Kasprzycki (IPN),
 • prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku),
 • dr Joanna Kurczab (Instytut Nauk Prawnych PAN),
 • dr hab. Sebastian Ligarski (IPN),
 • dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu),
 • dr hab. Łucja Marek (IPN),
 • ppłk dr hab. Witold Mazurek (Akademia Ignatianum w Krakowie),
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (Uniwersytet Śląski),
 • ks. dr hab. Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski),
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska),
 • dr hab. Leszek Pawlikowicz (Uniwersytet Rzeszowski),
 • dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska w Słupsku),
 • dr Bolesław Piasecki (Akademia Sztuki Wojennej),
 • dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski),
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN),
 • dr Sebastian Rosenbaum (IPN),
 • dr Peter Ruggenthaler (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung),
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku),
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański),
 • dr Paweł Ukielski (Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN),
 • dr Michał Wenklar (Akademia Ignatianum w Krakowie),
 • dr hab. Jarosław Wołkonowski,
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
 • dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
 • ks. dr hab. Dominik Zamiatała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wybierz Strony

do góry