Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (12)/2014

 • 1 (12)/2014
  1 (12)/2014

SPIS TREŚCI

Metodologia

 • Filip Musiał, Jak badać akta Urzędu/Służby Bezpieczeństwa „ludowej” Pol­ski? Kilka uwag źródłoznawczych

Artykuły

 • Anna Wilk, Funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Krzesimowie wiatach 1944–1945 
 • Przemysław Stępień, Akcja bez jednego wystrzału. Atak członków Ruchu Oporu Armii Krajowej na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pabianicach 10 czerwca 1945 r.
 • Waldemar Mikulski, Protokoły posiedzeń komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego statuto­wych organów z lat 1948–1954 jako źródło do dziejów aparatu bezpieczeń­stwa Polski Ludowej. Przegląd materiałów
 • Przemysław Benken, Funkcjonariusze w roli ofiar zachodnich kapitali­stów? Nieprawidłowości przy zakupach sprzętu realizowanych przez Wydział Zaopatrzenia Technicznego Zarządu Łączności Ministerstwa Spraw We­wnętrznych w latach 1957–1964
 • Artur Brożyniak, Małgorzata Gliwa, Służba Bezpieczeństwa wobec opo­zycji antykomunistycznej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1975–1980. Zarys problematyki
 • Marcin Stefaniak, Opór społeczny w województwie szczecińskim w latach 1975–1980
 • Marcin Kasprzycki, Kwestia nauczania religii w świetle protokołów eg­zekutywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Sączu w latach 1958–1970. Zarys problematyki
 • Zbigniew Bereszyński, Służba Bezpieczeństwa i środowiska naukowe. Rela­cje ludzi nauki z aparatem represji na przykładzie Opola
 • Paweł Fornal, Wybory czerwcowe 1989 r. w Brzozowie i rejonie brzozow­skim w raportach Służby Bezpieczeństwa

Biogramy

 • Dariusz Iwaneczko, Teodor Duda (1914–1986). Model kariery w aparacie represji Polski Ludowej
 • Krzysztof Dziadziuszko, Eugeniusz Niedzielin (1916–1973), pułkownik, szef Sekcji Śledczej Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 w Gdyni, oprawca komandorów w tzw. spisku komandorów
 • Krzysztof Dziadziuszko, Jerzy Szerszeń 1919–1973, pułkownik, oficer Armii Czerwonej, szef Okręgowego Zarządu Informacji nr 8, nadzorca śledztw prowadzonych przez Informację Wojskową, m.in. w sprawie tzw. spisku komandorów

Dokumenty

 • Patryk Pleskot, Sprawa śmierci Grzegorza Przemyka w korespondencji se­kretarza Episkopatu Polski z ministrem spraw wewnętrznych Polskiej Rzeczy­pospolitej Ludowej (maj–czerwiec 1983 r.)

Wykaz skrótów
Noty o autorach

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1 (12)/2014 (PDF)

do góry