Nawigacja

Видання IPN укр

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (11)/2013

 • nr 1 (11)/2013
  nr 1 (11)/2013

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Struktury

 • Paweł Fornal, Struktura, kadra kierownicza i główne kierunki działań operacyjnych Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej oraz Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Brzozowie w latach 1957-1990
 • Michał Zielonka, Struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie wałbrzyskim w latach 1975-1990

Artykuły

 • Krzysztof A. Tochman, Komunistyczny obóz pracy Nowiny – Błudek na Zamojszczyźnie (1944-1945)
 • Przemysław Benken, Aparat bezpieczeństwa a geneza wypadków gryfickich w 1951r.
 • Sebastian Drabik, Bezpieka i partia wobec wyborów do Sejmu PRL I kadencji w 1952r. w województwie krakowskim
 • Krzysztof Szwagrzyk, Łukasz Szleszkowski, Andrzej Ossowski, Agata Thannhauser, Milena Bykowska, Marta Kuś, Badania historyczne i medyczne w procesie identyfikacji ofiar komunizmu
 • Dariusz J. Gregorczyk, Działania Służby Bezpieczeństwa na terenie województwa katowickiego w aspekcie ochrony informacji niejawnych w latach 1959-1975. Wybrane problemy
 • Marcin Kłodziński, Wydział II Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza wobec „Solidarności" oraz opozycji antykomunistycznej (1980-1983)
 • Dariusz Iwaneczko, Służba Bezpieczeństwa wobec ośrodka duszpasterskiego na Drabiniance w Rzeszowie w latach 1969-1990 w świetle materiałów operacyjnych
 • Agnieszka Gałkowska, Służba Bezpieczeństwa jako praktyk wpływu społecznego. Oddziaływanie na tajnych współpracowników

Opinie

 • Jerzy Eisler, Jak badać dzieje aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej?

Dokumenty

 • Marcin Kasprzycki, System organizacji pracy powiatowych referatów Służby Bezpieczeństwa i próby jego reform w latach sześćdziesiątych

Recenzje

 • Paweł Skubisz, Jerzy Ryszard Prochwicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Wybrane problemy, Piotrków Trybunalski 2011

Wykaz skrótów
Noty o Autorach

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1 (11)/2013 (PDF)

do góry