Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 2 (4)/2006

 • nr 2 (4)/2006
  nr 2 (4)/2006
Spis treści: 

I. Metodologia
 • Monika Komaniecka – Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne
II. Struktury
 • Tomasz Balbus – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu w okresie maj – grudzień 1945 r. na tle sytuacji na Dolnym Śląsku (geneza, kadry, kierunki działalności)
 • Robert Klementowski – Wydział IX Departamentu IV MBP / Wydział IX „K” WUBP we Wrocławiu z siedzibą w Kowarach (struktura, działalność, obsada personalna)
 • Michał Wenklar – Szefowie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945–1946
III. Artykuły
 • Filip Musiał – Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami
 • Dariusz Iwaneczko, Krzysztof Kaczmarski – Życie w ukryciu. Agenturalna współpraca Wojciecha Dzieduszyckiego z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1949–1972
 • Jerzy Bednarek – „Krwawa noc kępińska”. Zbrodnie popełnione w 1945 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Kępnie
 • Joanna Żelazko – Unieważnienia wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z lat 1946–1955 przez sądy RP
IV. Dokumenty
 • Adam Dziurok – „Ignorować Wyszyńskiego. My go przeżyjemy i zwyciężymy”. Notatka z wykładu wicedyrektora Departamentu IV MSW płk. Zenona Gorońskiego z kwietnia 1969 r.
 • Tadeusz Paweł Rutkowski – Gospodarka PRL na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. według ekspertyz konsultanta SB
 • Adam Dziuba – Inspektorat Ochrony Przemysłu a polityka UB wobec górnictwa w 1949 r.
 • Konrad Rokicki – Instrukcja pracy dla funkcjonariuszy obserwacji (Biura „B” MSW)
 • Piotr Gontarczyk – Instrukcja pionu „T” MSW w sprawie zakładania podsłuchu pokojowego
 • Marcin Zwolski – „Pawilony śledcze” oraz areszty podległe wydziałom śledczym WUBP w świetle inspekcji z 1952 r.
 • Witold Gieszczyński – Obraz aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1950-1951 w protokole wojewódzkiej odprawy naczelników wydziałów i kierowników sekcji WUBP oraz szefów PUBP
V. W oczach własnych
 • Sławomir Poleszak – Wspomnienia Adama Górki, „kujbyszewiaka” (1944-1953)
VI. Biogramy
 • Mariusz Krzysztofiński, Jan Pisuliński – Michał Doński (1919-2001), członek PPR i GL, współpracownik NKWD/MGB/MWD, funkcjonariusz UB, działacz łemkowski
 • Łucja Marek – Edmund Perek (1927-1992), zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO / WUSW w Katowicach
 • Tomasz Chinciński – Stanisław Kuczyński (1932-1995), tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa w środowisku bydgoskiej „Solidarności”
 • Paweł Fornal – Mieczysław Chendyński (1901-1951), żołnierz ZWZ AK, agent UB o pseudonimie „Twardy”
 • Mirosław Sikora – Edmund Ryszard Ronowicz (1915-2003), sędzia WSR w Katowicach
VII. Recenzje
 • Zbigniew K. Wójcik – Krzysztof Szwagrzyk, „Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956”, Kraków–Wrocław 2005
 • Jarosław Syrnyk – Igor Hałagida, „Prowokacja »Zenona«. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie »C-1« przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005
VIII. Bibliografia
 • Wojciech Frazik – Prace dyplomowe funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w zasobie archiwalnym oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej 
   
do góry