Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach

  • okładka
Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach, koncepcja i opieka naukowa Igor Hałagida, wstęp Piotr Brzeziński, opracowanie biogramów i relacji Arkadiusz Kazański, Wydanie II rozszerzone, Gdańsk–Warszawa 2019, 48 s. + 56 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-899-6

Publikacja do pobrania w formacie PDF

Zasadniczą częścią wydawnictwa są wspomnienia m.in. Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Bogdana Borusewicza, Lecha Kaczyńskiego, Jana Karandzieja, Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy, Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego, którzy opowiadają o powstaniu organizacji, jej działalności, represjach wobec działaczy i strajku sierpniowym. 

Niniejsze wydanie jest rozszerzoną wersją publikacji z roku 2018. Dodano w nim obszerną fotorelację z obchodów 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża zorganizowanych przez IPN w Gdańsku w dniach 27-29 kwietnia 2018 r. oraz uzupełniono informacje biograficzne o niektórych działaczach WZZ.

***

Dzięki zbiorowemu wysiłkowi członków WZZ Wybrzeża udało się urzeczywistnić wiele ważnych postulatów: doprowadzono do utworzenia i zalegalizowania niezależnych od władz związków zawodowych, uzyskano prawo do strajków, a także zgodę na budowę pomników ku czci ofiar Grudnia ’70. Nieprzypadkowo też we władzach NSZZ „Solidarność” znalazło się wielu działaczy WZZ, z Lechem Wałęsą i Andrzejem Gwiazdą na czele. Po 1989 r. członkowie WZZ Wybrzeża z dużym powodzeniem zaangażowali się w działalność społeczną i polityczną. Warto podkreślić, że z tego stosunkowo nielicznego środowiska wywodzili się dwaj późniejsi prezydenci III Rzeczypospolitej, a także liczni parlamentarzyści, samorządowcy i działacze społeczni.

Piotr Brzeziński (fragment wstępu)

do góry