Nawigacja

Książki

Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku

  • okładka

Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku, red. naukowa Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa, Kielce–Warszawa 2020, 344 s., ISBN: 978-83-8098-894-1

Publikacja przedstawia relacje polsko-żydowskie w wojsku polskim w XIX i XX wieku. Zakres poruszanych zagadnień koncentruje się na udziale Żydów w regularnych działaniach przeciwko zaborcom w kolejnych zrywach zbrojnych schyłku XVIII i XIX w. oraz na próbach podsumowania nastawienia społeczności żydowskiej wobec polskich powstań narodowych. Najliczniejszą grupę stanowią artykuły dotyczące dwudziestolecia międzywojennego, a dotyczące służby zasadniczej żołnierzy pochodzenia żydowskiego w Wojsku Polskim w latach 1921–1939 w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Szereg artykułów koncentruje się na zagadnieniach związanych z obecnością przedstawicieli mniejszości żydowskiej w różnych formacjach Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, m.in. poruszono sprawę służby Żydów w Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942–1944. Tom zamykają teksty biograficzne prezentujące wybrane sylwetki oficerów pochodzenia żydowskiego związane z formacjami wojska polskiego.

Publikacja w ramach centralnego projektu bdawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry