Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989)

  • okładka - Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989)

Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989), red. Marek Kornat, Rafał Łatka, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, 384 s., ISBN 978-83-65880-62-8 (IH PAN), ISBN 978-83-8098-851-4 (IPN)

Ideologia komunistyczna i ustrój będący jej odwzorowaniem nie przestają być przedmiotem rozważań historycznych. Z różnych perspektyw można oglądać te zjawiska. Potrzebne są studia wokół dziejów myśli sowietologicznej, ale nie tylko. Za wprost niezbędne uznać trzeba opracowania zapatrywań rozmaitych kierunków i przedstawicieli myśli politycznej wobec idei komunistycznej jako projekcji teoretycznej, jak i wobec systemu sowieckiego jako prawzoru rządów totalitarnych.

Tom Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989) składa się z tekstów przygotowanych przez historyków, politologów, filozofów czy też prawników. Teksty zostały pogrupowane w sposób problemowo-chronologiczny w pięciu działach: „Spojrzenie na komunizm przed 1939 r.”, „Środowiska i organizacje wobec komunizmu po 1939 r.”, „Kościół wobec komunizmu”, „Sylwetki”, „Transformacja ustrojowa”.

Ze wstępu Marka Kornata i Rafała Łatki

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry