Nawigacja

Książki

„Fanatycy” i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956–1970

  • okładka - „Fanatycy” i inni. Opór Wielkopolan wobec władz komunistycznych w latach 1956–1970

Elżbieta Wojcieszyk, „Fanatycy” i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956–1970, Poznań–Warszawa 2019, 320 s., ISBN: 978-83-8098-741-8

Seria „Monografie”: tom 147

Książka składa się, poza wstępem i zakończeniem, z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony charakterystyce stosunku Wielkopolan do najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w latach 1956–1970. Przypomniano pokrótce wydarzenia największego masowego protestu w czerwcu 1956 r., a także inne formy  protestu obywateli Wielkopolski, sprzeciwiających się działaniom polskich władz komunistycznych, podejmowanych m.in. podczas głosowań do sejmu i rad narodowych.

W pozostałych rozdziałach podjęto próbę scharakteryzowania różnych form przeciwstawiania się komunistom w wybranych środowiskach: akademickim, harcerskim, prawniczym, kombatanckim oraz poznańskiego Kościoła katolickiego.

 

 

 

O książce Elżbiety Wojcieszyk „Fanatycy” i inni...  rozmawiają 
dr Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań) i dr hab. Rafał Reczek (dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu)

 

 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry