Nawigacja

Książki

Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny

Wanda Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, IPN, Fundacja Cultura Memoriae, wyd. III, Warszawa 2019, 336 s. + 40 s. wkł. zdj., ISBN: 978-83-8098-806-4

Choć od ostatniego wydania monografii o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück, pióra dr Wandy Kiedrzyńskiej, minęły 54 lata, to jej wartość w świetle nowych badań historycznych nie uległa przedawnieniu. Monografia dr Kiedrzyńskiej jest nadal fundamentalna, a wynika to m.in. z faktów, że została napisana przez byłą więźniarkę, oparta jest na źródłach i relacjach powstałych w czasie, gdy żyła jeszcze znakomita większość Ocalonych, w tym pseudomedycznie operowanych tzw. „królików”, oraz że autorka była osobiście zaangażowana w prace Klubu b. Więźniarek KL Ravensbrück.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

do góry