Nawigacja

Książki

W drodze do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917–1945)

W drodze do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917–1945), red. Elżbieta Kowalczyk, Konrad Rokicki, Warszawa 2019, 656 s., ISBN: 978-83-8098-772-2

Artykuły składające się na tom W drodze do władzy... dotyczą szeroko rozumianej polityki struktur w ZSRS wobec Rzeczypospolitej. Prowadziły one ekspansywną działalność, dążąc do przejęcia władzy w Polsce przez komunistów. Historycy z Polski, ZSRS oraz z innych państw bloku wschodniego, z powodu ograniczeń wynikających z polityki historycznej nadzorowanej przez Kreml, nie mieli możliwości, by zająć się w sposób rzetelny i pełny tą tematyką. Materiały źródłowe były reglamentowane i selekcjonowane, prace naukowe zaś cenzurowane pod kątem zgodności z obowiązującą wersją historii i przydatności propagandowej.

Niniejszy tom jest próbą nowego spojrzenia na wspomnianą w tytule problematykę, bez obciążeń ideologicznych okresu PRL. Jego dużą wartością są teksty przedstawiające różne punkty widzenia oraz ich baza źródłowa. Większość artykułów bowiem oparto na dokumentacji do tej pory skrywanej w archiwach postsowieckich.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry