Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Legiony Polskie 1914–1918

Wiesław Wysocki, Wiktor Cygan, Jan Józef Kasprzyk, Legiony Polskie 1914–1918, Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Fundacja Obchodów 100 Rocznicy Odzyskanie przez Polskę Niepodległości, Warszawa 2019, 232 s., ISBN: 978-83-8098-717-3

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

Legiony Polskie tworzyli ludzie w zróżnicowanym wieku, różnych wyznań, warstw społecznych i narodowości; łączyła ich wiara w niepodległość, podtrzymywana później aż do 1989 r. Legiony Polskie były pierwszą polską formacją wojskową w XX w. Skupiły oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje paramilitarne działające przed I wojną światową, głównie na terenie zaboru austriackiego. Swoim wysiłkiem zbrojnym podczas wojny, przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. Przez Legiony przewinęło się 35-40 tys. żołnierzy. Poległo ok. 3 tys. 1358 żołnierzy Legionów otrzymało order Virtuti Militari.

do góry