Nawigacja

Książki

Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945

  • Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945
    Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945

Maciej Korkuć, Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945, Warszawa 2019, 144 s; ISBN: 978-83-8098-708-1

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Publikacja dostępna bezpłatnie w księgarniach IPN.

W swojej pracy Maciej Korkuć przedstawia w popularnej formie złożone dzieje Polski w latach 1939–1945. Autor koncentruje się na m.in. na takich zagadnieniach, jak sprawa polska na arenie międzynarodowej, losy polskiego społeczeństwa pod okupacją niemiecką i sowiecką, terror obu okupantów czy rola Polskiego Państwa Podziemnego. Autor podkreśla wyjątkowe znaczenie polskiego wysiłku zbrojnego zarówno w okupowanym kraju, jak i poza jego granicami, starając się pokazać, że – paradoksalnie – dla Rzeczypospolitej, która jako pierwsza stawiła zbrojny opór Rzeszy Niemieckiej i która do końca walczyła w koalicji antyniemieckiej, zakończenie II wojny światowej oznaczało nowy okres zniewolenia pod dominacją sowiecką.

Zaletą publikacji jest jej szata graficzna. Zamieszczono w niej liczne zdjęcia, mapy i infografiki, a także wyróżnione graficznie fragmenty najważniejszych dla tego okresu dokumentów.

Książka ukazała się także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim.

 

 

do góry