Nawigacja

Książki

Karol Piłat

Jerzy Kirszak, Karol Piłat, Warszawa 2019, 48 s., ISBN: 978-83-8098-605-3

Seria „Bohaterowie Niepodległej”

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Karol Piłat (1900–1975) o wolność Polski bił się z wszystkimi zaborcami. Następnie, u zarania niepodległości, uczestniczył w walkach z Ukraińcami i Sowietami. W kampanii polskiej 1939 r. walczył ze Słowakami i z Niemcami. W Polskich Siłach Zbrojnych na obczyźnie wsławił się jako obrońca Tobruku i zwycięzca w bitwie pod Gazalą, gdzie toczył boje z Włochami. Później, dowodząc 5 Batalionem Strzelców Karpackich, zasłynął jako zdobywca Monte Cassino i Piedimonte. Będąc zastępcą dowódcy 2, a następnie 3 Brygady Strzelców Karpackich, zdobywał Ankonę i Bolonię. Pod względem różnorodności przeciwników był swego rodzaju rekordzistą. Koleje życia Karola Piłata w powojennej Polsce są natomiast wymownym przykładem stosunku władzy ludowej do prawdziwych patriotów i bohaterów wojennych.

do góry