Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny

Paweł Wąs, Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny. „Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą”, Łódź 2019, 464 s., ISBN: 978-83-8098-619-0

W albumie przedstawiono dzieje niepodległościowej organizacji zbrojnej, zrzeszającej w głównej mierze byłych żołnierzy Armii Krajowej, której twórcą i dowódcą był kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”. Konspiracyjne Wojsko Polskie, działające w pierwszych latach powojennych na terenie województw: łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego, liczące w szczytowym okresie kilka tysięcy żołnierzy, przez długi czas stawiało skuteczny opór komunistycznej władzy i masowym represjom ze strony Sowietów i ich polskich kolaborantów.

Podstawę źródłową publikacji stanowią zróżnicowane materiały ikonograficzne z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, jak również Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, archiwów państwowych, muzeów oraz zbiorów prywatnych. Album składa się ze wstępu oraz czterdziestu pięciu rozdziałów z odrębnymi opisami, usystematyzowanych w układzie chronologiczno-rzeczowym. Całość jest uzupełniona wykazem skrótów, indeksem osobowym i bibliografią.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry