Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane, tom XIX. Styczeń–lipiec 1967

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła Zebrane, tom XIX. Styczeń–lipiec 1967, red. Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka, IPN, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 2019, 424 s., ISBN IPN: 978-83-8098-554-4, ISBN „Soli Deo”: 978-83-88202-62-9

Seria wydawnicza: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Dzieła zebrane

Na XIX tom „Dzieł zebranych” Stefana kardynała Wyszyńskiego składa się 56 tekstów autoryzowanych Prymasa Tysiąclecia, czyli przemówień, homilii i listów pasterskich wygłoszonych bądź napisanych od stycznia do sierpnia 1967 roku. Aneksy zawierają trzy teksty nieautoryzowane Księdza Prymasa, pisma Ojca Świętego Pawła VI oraz przemówienie arcybiskupa Antoniego Baraniaka, które nawiązują do treści zawartych w tomie.

Teksty wygłoszone w pierwszej połowie 1967 roku zawierają opis zakończenia obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Prymas Stefan Wyszyński, biskupi i wierni świętowali zakończenie tysięcznej rocznicy Chrztu Polski jeszcze w trzech diecezjach, których nie objął szlak milenijny w roku 1966: częstochowskiej (teksty nr 36–39), łódzkiej (teksty nr 51 i 52) i na terenie administratury apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim (teksty nr 55 i 56). To czas powołania administratorów apostolskich na Ziemiach Zachodnich: arcybiskupa Bolesława Kominka (z siedzibą we Wrocławiu), biskupa Franciszka Jopa (w Opolu), biskupa Józefa Drzazgę (w Olsztynie), biskupa Wilhelma Plutę (w Gorzowie).

W niniejszym tomie Ksiądz Prymas informuje o nowym programie, który ogłosił w lutym 1967 roku w dwóch swoich archidiecezjach – o Społecznej Krucjacie Miłości (tekst nr 9). Impulsem do jego ogłoszenia były obrazy bojówek z pamiętnego warszawskiego Milenium z czerwca 1966 roku, arogancja władz i ograniczanie swobód religijnych, próba zamknięcia seminariów duchownych.

Kardynał Stefan Wyszyński odnosi się również do wydarzeń na świecie, m.in. do konfliktu w Ziemi Świętej, tzw. wojny sześciodniowej (teksty nr 51 i 53), oraz konfliktu zbrojnego w Wietnamie. W przemówieniach wygłoszonych w miejscach, gdzie istniały obozy koncentracyjne, w Działdowie i w Lądzie, przypomniał o lekcji, jaką świat winien wynieść z bolesnej przeszłości, z deptania wartości ogólnoludzkich (teksty nr 41 i 53).

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”. 

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020 w kategorii „Seria wydawnicza (Dzieła zebrane)”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry