Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

„Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku

„Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, red. Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa, Kielce 2018, 296 str. + 24 str. wkładka ilustracyjna, ISBN: 978-83-8098-157-7

Wersja elektroniczna książki w Bibliotece Cyfrowej IPN 

Publikacja składa się z dwóch części: naukowej i źródłowej. W pierwszej swoje artykuły zaprezentowali: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, dr hab. Elżbieta Słabińska, dr Edyta Majcher-Ociesa, dr Tomasz Domański, dr Marek Maciągowski, dr Justyna Staszewska, Agnieszka Dziarmaga i Bartłomiej Gierasimowicz. Dotyczą one aktywności gospodarczej ludności żydowskiej, kultury i przejawów religijności społeczności wyznania mojżeszowego, szkolnictwa, wizerunku Chmielnika jako przykładowego sztetla tego okresu, eksterminacji Żydów podczas II wojny światowej oraz Polaków ratujących Żydów. Dwa ostatnie teksty zajmują się kwestiami wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w procesie edukacyjnym i dydaktycznym. W drugiej części publikacji zaprezentowane zostały prace nadesłane na konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Są to wywiady przeprowadzone z osobami, najczęściej Polakami, pamiętającymi czasy II Rzeczypospolitej i II wojny światowej, na temat żyjących wówczas Żydów. Artykuły znajdujące się w pierwszej części opierają swój wywód na pracach konkursowych. Uzupełniają i prostują informacje przekazane przez rozmówców. Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi” jest inicjatywą Gminy Chmielnik, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Autor projektu okładki – Krzysztof Siwiec.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry