Nawigacja

Książki

The Holocaust and Polish-Jewish Relations. Selected Issues

The Holocaust and Polish-Jewish Relations. Selected Issues, red. Martyna Grądzka-Rejak, Adam Sitarek, Warszawa 2018, 398 s., ISBN: 978-83-8098-446-2

Wersja elektroniczna książki w Bibliotece Cyfrowej IPN

Publikacja prezentuje wybrane wyniki badań dotyczących Zagłady i stosunków polsko-żydowskich w latach II wojny światowej, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez pracowników IPN. Prace te realizowano w większości w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Zamieszczone w książce teksty wcześniej zostały opublikowane w języku polskim w wydawnictwach Instytutu bądź w polskich czasopismach naukowych, jedyny niepublikowany wcześniej tekst to artykuł Tomasza Domańskiego. Artykuły te funkcjonowały dotąd jedynie w polskim obiegu naukowym. Główną ideą ich publikacji w przekładzie na język angielski jest więc z jednej strony zapoznanie zagranicznego czytelnika z dorobkiem naukowym pracowników Instytutu, a tym samym zachęcenie do sięgnięcia po wydawane w Instytucie publikacje naukowe, z drugiej zaś wprowadzenie wartościowych publikacji do zagranicznego obiegu naukowego.

Książka obejmuje szeroki zakres tematów: od uciekinierów z getta w Generalnym Gubernatorstwie, po warunki życia w getcie Litzmanstadt i stosunek ludności polskiej miasta do Żydów zamkniętych w tamtejszym getcie. Porusza również problematykę zachowań „granatowych” policjantów w stosunku do Żydów, Zagłady społeczności żydowskich w prowincjonalnych miastach i miasteczkach (np. w Markowej), a także strategii przetrwania żydowskich kobiet w czasie wojny w Krakowie. Zawarte w książce artykuły odnoszą się też do problematyki niemieckich wyroków za udzielanie pomocy Żydom, a także opisują rolę niemieckich formacji policyjnych (żandarmerii) w mechanizmie zagłady Żydów w dystrykcie radomskim Generalnego Gubernatorstwa.

Publikacja w ramach centralnych projektów badawczych IPN „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” oraz „Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry