Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956. Przykłady wybranych narodów, red. Jerzy Bednarek, Dariusz Rogut, Łódź – Warszawa 2018, 248 s., ISBN: 978-83-8098-442-4, (seria wydawnicza: Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, T. XLIV)

Głównym celem pracy jest próba rekapitulacji stanu badań i nakreślenie nowych perspektyw badawczych dotyczących polityki represji stosowanej przez Związek Sowiecki wobec jeńców wojennych i osób internowanych w latach 1939–1956. Kwestie te, pomimo bogatej już literatury, wciąż wymagają intensywnych prac naukowych, a każde nowe wydawnictwo dotyczące tej problematyki odkrywa kolejne, nieznane pola badawcze.

Autorami publikowanych tekstów są historycy i archiwiści z Polski, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier, a przedmiotem ich badań różne aspekty funkcjonowania sowieckich obozów dla jeńców i internowanych, ich struktura oraz losy osób, które zostały w nich osadzone. Międzynarodowe grono autorów jest gwarancją spojrzenia na wyżej wymienione problemy z szerszej perspektywy, umożliwiającej dyskusję na temat oceny mechanizmu i skali represji stosowanych przez Sowietów nie tylko wobec Polaków, ale i przedstawicieli pozostałych narodów, które po 1939 r. znalazły się pod sowiecką dominacją.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry