Nawigacja

Książki

Zbrodnia pomorska 1939

Tomasz Ceran, Izabela Mazanowska, Monika Tomkiewicz, Zbrodnia pomorska 1939, Warszawa 2018, 48 s. ISBN 978-83-8098-466-0

Wersja elektroniczna książki w Bibliotece Cyfrowej IPN

Według Jochena Böhlera w 1939 r. na Pomorzu Gdańskim zamordowano ok. 30 tys. osób, 10 tys. osób zostało zamordowanych w Okręgu Rzeszy Kraju Warty, 1,5 tys. w prowincji śląskiej i 1 tys. w rejencji ciechanowskiej. W Generalnym Gubernatorstwie w tym czasie rozstrzelano 5 tys. osób. Skala zbrodni niemieckich na obszarze przedwojennego województwa pomorskiego w 1939 r., ich charakter i rola Selbstschutz Westpreussen to argumenty, które świadczą o potrzebie wprowadzenia do historiografii, edukacji i pamięci narodowej nowego pojęcia (fragment książki).

Broszura Zbrodnia pomorska 1939 została przygotowana przez pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy: dr. Tomasza Cerana i dr Izabelę Mazanowską, a także przez dr Monikę Tomkiewicz z Oddziału IPN w Gdańsku. Recenzentem publikacji był dr Marcin Przegiętka.

Broszura nie jest przeznaczona do sprzedaży.

 

 

do góry