Nawigacja

Książki

Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej

Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. naukowa Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Paweł Perzyna, Łódź – Warszawa 2018, 528 s., ISBN: 978-83-8098-433-2, (Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, T. XLVII)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Oddawany w ręce Czytelników tom pokonferencyjny jest odzwierciedleniem aspiracji naukowych archiwistów zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim stanowi świadectwo ich dorobku i stałego dążenia do merytorycznego rozwoju. Szeroki zakres zagadnień poruszonych w niniejszej publikacji dowodzi, że istnieje potrzeba organizowania kolejnych spotkań naukowych, w których trakcie będzie prezentowana pogłębiona i przemyślana wiedza o działalności i zasobie Archiwum IPN.

Część pierwsza publikacji koncentruje się na funkcjach prawno-administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowań dowodowych, gromadzeniem i udostępnianiem akt różnym kategoriom użytkowników, wyszukiwaniem archiwaliów oraz zarządzaniem archiwum Instytutu.

Druga część publikacji została poświęcona rozważaniom metodycznym z zakresu gromadzenia, reprografii, konserwacji oraz opracowywania archiwaliów, a także problematyce komputeryzacji i zastosowania nowych technologii w zarządzaniu archiwum IPN.

W części trzeciej zaprezentowano przykłady realizacji przez Archiwum IPN funkcji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem jego zaangażowania na polu edukacyjnym i naukowym.

W ostatnim dziale znalazły się artykuły prezentujące wyniki prowadzonych przez pracowników IPN badań archiwoznawczych, koncentrujących się na dziejach i stanie zachowania archiwaliów oraz ich wykorzystaniu do badań naukowych i śledztw historycznych.

do góry