Nawigacja

Książki

Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956 –1966/1967)

Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–1966/1967). Studia i materiały, red. Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2017, 1024 s., ISBN: 978-83-8098-423-3

Uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński zainicjował w 1956 r. długofalowy i rozbudowany program przygotowań Polaków do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Milenijny program Kościoła, choć miał przede wszystkim wymiar transcendentny – duchowy, nosił również znamiona politycznej kontestacji systemu komunistycznego. W celu ograniczenia zakresu i znaczenia obchodów Milenium ekipa I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki przystąpiła w 1958 r. do szeroko zakrojonych działań o charakterze oficjalnym (najważniejszymi były obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego) i nieoficjalnym (podejmowanych np. przez tajną policję polityczną). Kulminacja tego zjawiska nastąpiła w roku jubileuszowym – 1966. Tom pokonferencyjny Pół wieku Milenium… obrazuje przywołane wydarzenia na wybranych przykładach w ramach mikro- i makrostudiów historycznych. Pretekstem do jego powstania była obchodzona w 2016 r. pięćdziesiąta rocznica obchodów wielkiego jubileuszu polskiego chrześcijaństwa.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry