Nawigacja

Książki

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach

  • Okładka
    Okładka
Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach, koncepcja i opieka naukowa Igor Hałagida, wstęp Piotr Brzeziński, opracowanie biogramów i relacji Arkadiusz Kazański, Gdańsk–Warszawa 2018, 48 s. + 24 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-397-7

Publikacja do pobrania w formacie PDF

Wydawnictwo okolicznościowe, przygotowane w związku z 40. rocznicą utworzenia WZZ, jest dziełem zespołu pracowników gdańskiego IPN. Publikacja zawiera relacje działaczy WZZ na temat powstania organizacji, jej działania, represji wobec jej uczestników, a także na temat strajków sierpniowych. Uzupełnieniem są biogramy działaczy WZZ, wybór materiałów źródłowych oraz zdjęć. Do wydawnictwa dołączona jest płyta z relacjami kilkunastu działaczy Wolnych Związków Zawodowych, m.in. Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Jana Karandzieja, Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy, Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego.

***

Dzięki zbiorowemu wysiłkowi członków WZZ Wybrzeża udało się urzeczywistnić wiele ważnych postulatów: doprowadzono do utworzenia i zalegalizowania niezależnych od władz związków zawodowych, uzyskano prawo do strajków, a także zgodę na budowę pomników ku czci ofiar Grudnia ’70. Nieprzypadkowo też we władzach NSZZ „Solidarność” znalazło się wielu działaczy WZZ, z Lechem Wałęsą i Andrzejem Gwiazdą na czele. Po 1989 r. członkowie WZZ Wybrzeża z dużym powodzeniem zaangażowali się w działalność społeczną i polityczną. Warto podkreślić, że z tego stosunkowo nielicznego środowiska wywodzili się dwaj późniejsi prezydenci III Rzeczypospolitej, a także liczni parlamentarzyści, samorządowcy i działacze społeczni.

Piotr Brzeziński (fragment wstępu)

do góry