Nawigacja

Książki

Zmienność pamięci. Biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej

  • Okładka
    Okładka

Aleksandra Kmak-Pamirska, Zmienność pamięci. Biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej, Warszawa 2017, 502 s., ISBN 978-83-8098-268-0, (seria „Monografie”, t. 131)

Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć o Carlu Marii Spletcie, który pełnił funkcję biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej w okresie II wojny światowej. Jest to postać, wokół której przez lata nagromadziło się wiele odmiennych opinii – pozytywnych i negatywnych. Jak stwierdza jeden z recenzentów: „publikacja z jednej strony stanowi bardzo interesującą formę biografii znaczącej postaci historycznej, z drugiej zaś strony jest ważnym elementem debaty historycznej nad pojęciem pamięci historycznej o ludziach, wydarzeniach i zjawiskach społeczno-politycznych”.

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) jest autorką monografii i artykułów poświęconych roli religii w kształtowaniu się państw i systemów państwowych, problematyce państw autorytarnych i totalitarnych, zagadnieniu tworzenia się państw narodowych, nacjonalizacji pamięci oraz kwestii regionalności w perspektywie centro-peryferyjnej.

Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny roku.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry