Nawigacja

Książki

Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. 1

  • Okładka
    Okładka

Witold Bagieński, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. 1, Warszawa 2017, 640 s., ISBN 978-83-8098-269-7 (całość), ISBN 978-83-8098-270-3 (tom 1)

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmniejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie.

W niniejszej publikacji przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki.

Publikacja przygotowana w ramach prac naukowo-badawczych Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Nagrodzona przez jury w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” w konkursie Książka Historyczna Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego 2018.

IPNtv: Promocja książki Witolda Bagieńskiego Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry