Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej

  • Okładka

Karolina Bittner, Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej, Warszawa 2017, 372 s., (seria „Monografie”, tom 130), ISBN 978-83-8098-237-6

Przedmiotem tej pracy są plany i koncepcje PZPR w dziedzinie muzyki rozrywkowej oraz ich realizacja, od schyłku lat czterdziestych do końca PRL. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, w każdym z nich omówiony został inny obszar peerelowskiego przemysłu muzycznego: instytucje zajmujące się rozrywką, koncepcje i zadania partii w tym obszarze, muzyka ludowa, funkcje i znaczenie festiwali piosenki w PRL, rola radia i telewizji w upowszechnianiu muzyki rozrywkowej i kształtowaniu gustów muzycznych Polaków, funkcjonowanie przemysłu fonograficznego w Polsce Ludowej, zagadnienie cenzury wobec piosenki oraz szczególne przypadki wykorzystania piosenki przez władze PRL. 

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989”.

 

 

 

IPNtv: Promocja książki Karoliny Bittner Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry