Nawigacja

Książki

Zakony męskie diecezji chełmińskiej i ich losy w czasie II wojny światowej

Leszek Molendowski, Zakony męskie diecezji chełmińskiej i ich losy w czasie II wojny światowej, Gdańsk–Warszawa 2017, 216 s. i 16 s. wkł. zdj., (Publikacje gdańskiego oddziału IPN: tom 63) ISBN: 978-83-8098-163-8

Niniejsza książka po raz pierwszy w polskiej historiografii opisuje historię osiedlania się i działalność poszczególnych męskich zgromadzeń zakonnych w diecezji chełmińskiej w okresie międzywojennym. Główna narracja skupia się jednak na losach zakonników przebywających w placówkach zakonnych w momencie wybuchu II wojny światowej: franciszkanów w Gdyni, jezuitów w Gdyni i Grudziądzu, księży misjonarzy i pallotynów w Chełmnie, michalitów i redemptorystów toruńskich, misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu, salezjanów z Rumi oraz werbistów z Górnej Grupy.

Jeszcze w trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 r. instytucje partyjne i aparat policyjny Niemiec uderzyły w polskie duchowieństwo katolickie. W ciągu kilku tygodni wszystkie te placówki przestały istnieć, a księża i bracia zakonni zostali z nich wypędzeni lub aresztowani. Wielu z nich zamordowano, m.in. w Piaśnicy; innych zesłano do obozów koncentracyjnych. Tylko nieliczni wrócili po wojnie do ojczyzny i zaczęli tworzyć nową, jeszcze nie opisaną, historię diecezji chełmińskiej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczegoi IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry