Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

W kleszczach totalitaryzmów. Księdza Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane

  • Okładka
    Okładka

Sebastian Ligarski, W kleszczach totalitaryzmów. Księdza Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane, Warszawa 2017, 239 s. + 16 s. wkł. zdj. (seria „Monografie”, t. 123), ISBN 978-83-8098-115-7

W 1949 r. władze komunistyczne przystąpiły do kolejnej fazy walki z Kościołem katolickim w Polsce. Do szkalowania Kościoła wykorzystano list papieża Piusa XII do biskupów niemieckich, cud lubelski oraz dekret Świętego Oficjum o ekskomunice członków partii komunistycznych. W całym kraju mnożyły się akty terroru przeciwko księżom, w prasie trwała nieustanna nagonka na wyższych hierarchów, a przed sądami wojskowymi oraz powszechnymi stawali kolejni duchowni oskarżani o współpracę z gestapo i przynależność do tzw. reakcyjnego podziemia. W tej „ofensywie” przeciw Kościołowi (jeśli użyć sformułowania Julii Brystygier, głównego „architekta” walki z Kościołem) sięgano po różne środki deprecjonowania duchowieństwa w oczach społeczeństwa, przede wszystkim oskarżano jego członków o kolaborację z okupantem niemieckim. Przypadek ks. Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego nie był odosobniony, lecz dokładnie został wpisany w toczącą się w tym okresie walkę o „rząd dusz” w powojennej Polsce.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Dzieciństwo i młodość

Ksiądz Roman Gradolewski
Ojciec Alojzy Jacek Hoszycki

Wojna (1939–1945)

Sytuacja Kościoła katolickiego w Kraju Warty
Ksiądz Roman Gradolewski
Ojciec Jacek Hoszycki

Pierwsze lata po wojnie

Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce po zakończeniu wojny (do 1956 roku)
Ksiądz Roman Gradolewski
Ojciec Jacek Hoszycki

Aresztowanie i śledztwo

Ksiądz Roman Gradolewski
Ojciec Jacek Hoszycki
Oskarżenie

Proces (6–13 września 1949 roku)

Dzień pierwszy, 6 września 1949 roku
Dzień drugi, 7 września 1949 roku
Dzień trzeci, 8 września 1949 roku
Dzień czwarty, 9 września 1949 roku
Dzień piąty, 12 września 1949 roku
Dzień szósty, 13 września 1949 roku, wyrok

Więzienie

Ksiądz Roman Gradolewski
Ojciec Jacek Hoszycki

Upragniona wolność

Władza a Kościół w Polsce (1957–1989)
Ojciec Jacek Hoszycki: ostatni etap (Krosnowice)
Ksiądz Roman Gradolewski: nowy etap (Tymowa)

Zakończenie
Streszczenie
Aneks I
Aneks II
Aneks III
Bibliografia
Summary

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry