Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle. Źródła – muzealia – projekty badawcze

  • Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle
    Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle

Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle. Źródła – muzealia – projekty badawcze, red. Dawid Keller i Sebastian Rosenbaum, Katowice – Warszawa 2017, 222 s., ISBN 978-83-8098-098-3

Pierwsza wojna światowa jest zjawiskiem, którego badanie na gruncie historiografii regionalnej i tematyzowanie w ramach regionalnej działalności muzealnej wydaje się ze wszechmiar pożądane, bynajmniej nie tylko ze względu na trwający wciąż setny jubileusz tego konfliktu. Wydarzenie to należy wszak do przełomowych momentów w dziejach świata, a jego wpływ na historię Górnego Śląska nie powinien być pomijany czy minimalizowany w kulturze pamięci i w badaniach tylko z tej przyczyny, że na górnośląskim terytorium w latach 1914–1918 nie toczyły się walki. Książka niniejsza, przynosząca co prawda materiał cząstkowy, przyczynkarski, pomyślana jest jako kolejny wkład w rozważania o górnośląskich aspektach „prakatastrofy XX wieku”.

SPIS TREŚCI

Część I. Projekty badawcze

Jerzy Myszor, Kościół katolicki na Górnym Śląsku w czasie pierwszej wojny światowej. Zarys problematyki

Piotr Sput, Racibórz i garnizon raciborski w okresie pierwszej wojny światowej

Dawid Keller, Kolejarze KED Kattowitz polegli i odznaczeni Krzyżem Żelaznym podczas pierwszej wojny światowej

Renata Sput, Prasa górnośląska w okresie pierwszej wojny światowej na przykładzie raciborskiego dziennika „Oberschlesischer Anzeiger”

Aleksandra Korol-Chudy, Formowanie się Jungwehry w Zabrzu 1914–1915. Przyczynek do badań nad zagadnieniem

Kamil Kartasiński, Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas pierwszej wojny światowej – rekonesans badawczy

Część II. Zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealia

Natalia Kania, Archiwalia z okresu pierwszej wojny światowej dotyczące Gliwic w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach

Krzysztof Langer, Materiały dotyczące okresu pierwszej wojny światowej w odniesieniu do Raciborza i Rybnika w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu

Wojciech Schäffer, Pierwsza wojna światowa w materiałach z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

Mateusz Ściążko, Pierwsza wojna światowa w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej

Zbigniew Gołasz, Odpryski Wielkiej Wojny. Zbiory Muzeum Miejskiego w Zabrzu dotyczące pierwszej wojny światowej

Krzysztof Gwóźdź, Wojna z lokalnej perspektywy. Koncepcja i realizacja ekspozycji W cieniu Wielkiej Wojny. Życie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914–1918

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry