Nawigacja

Książki

Z dziejów gdańskiej bezpieki

  • Z dziejów gdańskiej bezpieki
    Z dziejów gdańskiej bezpieki

Janusz Marszalec, Z dziejów gdańskiej bezpieki, Gdańsk 2017, 378 s., ISBN  978-83-8098-095-2

Lata 1945–1956 w Gdańsku to nie tylko czas odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych i początek procesu zakorzeniania się przybyszów z różnych części Polski w obcym im środowisku, lecz także okres kształtowania się fundamentów komunistycznej władzy. Na jej straży stał Urząd Bezpieczeństwa, którego wojewódzka placówka mieściła się w Gdańsku przy Nowych Ogrodach, a potem przy ul. Okopowej. Książka Janusza Marszalca wprowadza Czytelnika w obszerną problematykę dziejów gdańskiej bezpieki, zarysowując najważniejsze etapy jej rozwoju. Ale to nie struktury i ciągłe zmiany organizacyjne są tu najważniejsze – na kartach książki pojawia się wiele nieznanych dotąd nazwisk ofiar Urzędu Bezpieczeństwa. Jest to więc opowieść o katach i ofiarach, odsłaniająca mechanizmy działania komunistycznej tajnej policji w pierwszych latach jej istnienia.

Janusz Marszalec (ur. 1968) – doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Autor m.in. książki Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim (Warszawa 1999), za którą otrzymał Nagrodę „Klio” oraz Nagrodę im. Jana Górskiego. Publikował na temat konspiracji w okresie II wojny światowej, powstania warszawskiego, podziemia niepodległościowego i aparatu bezpieczeństwa po 1944 r., a także Grudnia ’70 w Gdańsku i Gdyni.

Książka jest 60 tomem opublikowanym w ramach serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry