Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Standaryzacja opisu archiwalnego

  • Standaryzacja opisu archiwalnego
    Standaryzacja opisu archiwalnego

Standaryzacja opisu archiwalnego, red. Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna, Łódź–Warszawa 2016, 200 s. („Symposia Archivistica”, t. III), ISBN 978-83-8098-063-1

Wersja elektroniczna publikacji do pobrania w Bibliotece Cyfrowej

W trzecim tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego”, zorganizowanego 22–23 października 2015 r. w Olsztynie przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Autorzy artykułów zamieszczonych w pracy podjęli kwestię standaryzacji opisu archiwalnego, korzystając przede wszystkim z doświadczeń metodycznych. Z jednej strony omówiono problemy dotyczące ustalenia priorytetów w działalności merytorycznej archiwów, związki standaryzacji i digitalizacji czy też potrzeby traktowania użytkownika jako ważnej części systemu informacji archiwalnej. Z drugiej strony zwrócono uwagę na możliwości rozbudowy polskiego standardu FOPAR, przykłady i zakres standaryzacji występujący w archiwach polskich (AGAD, Archiwum IPN, archiwa kościelne), a także na rozwiązania zastosowane za granicą (Niemcy, Norwegia).

 

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Centrala

do góry