Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Władysław Liniarski (1897–1984). Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO

  • Władysław Liniarski (1897–1984). Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO
    Władysław Liniarski (1897–1984). Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO

Jan Jerzy Milewski, Władysław Liniarski (1897–1984). Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO, Białystok 2016, 83 s. ISBN 978-83-62357-30-7

Pułkownik Władysław Liniarski, przedwojenny oficer, uczestnik wojny obronnej 1939 r., najdłużej w kraju pełniący funkcję komendanta okręgu w strukturach ZWZ-AK (1941–1945), więziony w okresie stalinowskim (1945–1954). W ostatnich kilkunastu latach życia aktywnie działał na rzecz swoich podkomendnych i utrwalenia pamięci o dokonaniach Armii Krajowej na Białostocczyźnie oraz brał czynny udział w działaniach opozycji antykomunistycznej.

SPIS TREŚCI

Władysław Liniarski (1897–1984). Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO

Początek wojny i lata okupacji

Po wojnie

Na wolności

Wykaz podstawowych źródeł i literatury

Aneks nr 1 – Raport sytuacyjny Komendy Okręgu AK Białystok z 25 marca 1945 r.

Aneks nr 2 – Oświadczenie Stefana Dybowskiego z 28 lutego 1970 r.

Aneks nr 3 – List Władysława Liniarskiego do żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Białostockiego z 19 marca 1984 r.

Krzysztof Jodczyk – Propozycje wykorzystania materiałów o Władysławie Liniarskim „Mścisławie” w edukacji historycznej

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry