Nawigacja

Książki

Zmierzch Dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–1980

  • Zmierzch Dekady Gierka
    Zmierzch Dekady Gierka

Dariusz Iwaneczko, Zmierzch Dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–1980, Rzeszów 2016, 337 s., ISBN 978-83-7629-977-8 

Pionierska ze względu na podjętą tematykę i głębię analiz książka ukazuje lokalny wymiar schyłkowego okresu rządów Edwarda Gierka na przykładzie czterech województw Polski połu­dniowo-wschodniej, ale w ścisłym powiązaniu zgłównym nurtem wydarzeń w PRL. Ramy chronologiczne opracowania wyznaczają reforma administracyjna z 1975 r. i letnie strajki 1980 r., których skutkiem było ustąpienie Gierka z funkcji pierwszego sekretarza KC PZPR. Opis procesów w lokalnych ośrodkach władzy uzupełnia charakterystyka interakcji obozu rządzącego z kręgami opozycyjnymi, postaw Kościoła i dynamiki zmian nastrojów społecznych. Końcowe sekwencje monografii obrazują konfrontację mających odmienne cele i oczekiwania podmiotów – komunistycznego establishmentu i rosnącego w siłę środowiska sprzeciwu społecznego. Konsekwencją tego konfliktu było powstanie pierwszej w PRL niezależnej organizacji związkowej, która wistocie miała charakter kontestującego dotychczasowy porządek masowego ruchu społecznego.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry