Nawigacja

Książki

Kampania polska '39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia

 • Kampania polska '39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia
  Kampania polska '39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia
Kampania polska '39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia, pod red. Jerzego Kirszaka i Daniela Koresia, Wrocław 2011, 454 s.

Fragment Wstępu

W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczętej we wrześniu 1939 r. w Polsce, w dniach 24–25 września 2009 r. odby­ła się w gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pod honorowym patronatem b. Prezydenta RP Pana Ryszarda Kaczorowskiego, międzynarodowa konferencja naukowa „Militarne i polityczne aspekty kampanii polskiej 1939 r. z perspektywy siedemdziesięciolecia”. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historycz­ny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Historyków Wojskowości Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz tego zamierzenia podjęto także inicjatywę przygotowania tomu studiów i materiałów o takim samym tytule, który obecnie mamy przyjemność oddać w Państwa ręce. Mamy nadzieję, że praca ta stanowić będzie kolejny wkład do dorobku historiografii polskiej dotyczącego ogólnego problemu kampanii polskiej w 1939 r.

Autorzy prezentowanych w niniejszym tomie tekstów, pochodzący z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce, Czechach, Słowacji i Wielkiej Brytanii, skupili się w swoich studiach na różnych aspektach historii Polski międzywojennej, nawiązujących lub bezpośrednio dotyczących tragicznej – z polskiego punktu widzenia – kampanii jesiennej 1939 r. Pomimo dzielących nas od tamtych dni ponad siedemdziesięciu lat, które w historiografii przekładają się na ogromny dorobek kilku pokoleń badaczy, okazuje się, że historia kampanii polskiej 1939 r. ciągle wymaga poważnych i pogłębionych badań. Z każdym kolejnym rokiem upływającym od tej daty, z każ­dym następnym pokoleniem historyków tworzących po 1939 r. pojawiają się nowe, nieodkryte wcześniej, źródła, nowe ustalenia i kolejne wątpliwości. W dalszym ciągu mnóstwo zagadnień związanych z przyczynami, przebiegiem i skutkami kampanii 1939 r. nie doczekało się nawet pobieżnego zbadania. Na niektóre wydarzenia, które – jak by się wydawało – są gruntownie opisane, należy spojrzeć z nowej perspektywy. Takie cele przyświecały także współautorom niniejszego tomu.  

Jerzy Kirszak, Daniel Koreś

Spis treści


Część I

Rozdział 1 
Jan Koprowski, Mój Wrzesień 1939 roku

Rozdział 2 
Wojciech Wrzesiński, U progu wojny

Rozdział 3 
Jacek Jędrysiak, Koncepcja wojny totalnej w niemieckiej myśli wojskowej 1918–1939

Rozdział 4 
Krzysztof  Widziński, Sowiecka doktryna operacyjna w latach trzydziestych XX wieku

Rozdział 5 
Krzysztof Fudalej, Wpływ zagranicznych teorii na rozwój doktryny zastosowania wojsk pancernych w Niemczech w okresie międzywojennym

Rozdział 6 
Jerzy Maroń, Wymiar operacyjny przedwojennej myśli wojskowej w świetle literatury historyczno-wojskowej

Rozdział 7 
Andrzej Olejko, Trudne karpackie pogranicze 1938 – ostatni sprawdzian Wojska Polskiego

Rozdział 8 
Krzysztof  Popiński, Ekonomiczne aspekty przygotowań obronnych Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej

Rozdział 9 
Andrzej Kraska-Lewalski, Zaostrzenie sporu między III Rzeszą a Polską o Gdańsk i tzw. Korytarz w 1939 roku (styczeń-sierpień) w świetle konserwatywnego dziennika „Czas”

Rozdział 10 
Krzysztof  Kawalec, Polskie elity polityczne wobec zagrożenia wojną wiosną – latem 1939 r.

Rozdział 11 
Piotr Cichoracki, W cieniu pierwszej mobilizacji. Ostatnie miesiące pokoju 1939 roku w województwie poleskim

Rozdział 12 
Dariusz Dąbrowski, Polsko-czechosłowacka współpraca wywiadowcza w przededniu II wojny światowej - nieznany casus Miloslava Kašpara i Arnošta Valenty

Rozdział 13 
Aleksander Woźny, Rozpoznanie dyslokacyjne armii polskiej w świetle ustaleń niemieckiego Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych z 31 sierpnia 1939 roku

Rozdział 14 
Marek Białokur, Obraz niemieckich przygotowań do agresji na Polskę latem 1939 roku w satyrze społeczno-politycznej warszawskiego tygodnika „Mucha”


Część II

Rozdział 1 
Waldemar Bocheński, Udział Straży Granicznej w Siłach Zbrojnych RP Walki komisariatów Obwodu Jasło jako jednostek pierwszej linii obrony armii „Karpaty”

Rozdział 2 
Jerzy Kirszak, Bitwa, która mogła wpłynąć na przebieg kampanii (24. Dywizja Piechoty nad Dunajcem, 5–7 września)

Rozdział 3 
Ryszard Dalecki, Batalion Obrony Narodowej „Przemyśl” w działaniach wojennych 1939 roku

Rozdział 4 
Tomasz Głowiński, Batalion KOP „Iwieniec” we wrześniowej potrzebie – przyczynek do wykorzystania Korpusu Ochrony Pogranicza w kampanii 1939 roku

Rozdział 5 
Anna Eliza Wasilewska, Kobiece bataliony pomocniczej służby wojskowej w Warszawie i we Lwowie we wrześniu 1939 roku (komunikat)

Rozdział 6 
Martin Lacko, Udział armii słowackiej w kampanii przeciw Polsce w 1939 roku (dotychczasowy stan wiedzy i interpretacji)

Rozdział 7 
Jan Vajskebr, Radka Šustrová, Niemieckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polskę

Rozdział 8 
Daniel Koreś, System dowodzenia i dowodzenie w Wojsku Polskim w czasie kampanii polskiej 1939 roku. Wybrane problemy

Rozdział 9 
Andrzej Suchcitz, Tworzenie polskiej dywizji we Francji we wrześniu 1939 roku

Rozdział 10 
Joanna Hytrek-Hryciuk, Wrzesień 1939 roku w propagandzie niemieckiej na przykładzie „Schlesische Tageszeitung” 


Cześć III

Rozdział 1 
Tomasz Gałwiaczek, Ppłk art. Bolesław Babecki (1893–1978) – szkic do biografii

Rozdział 2 
Bartłomiej Błaszkowski, Ppłk Adam Mieczysław Zaleski vel Terlecki (1907–2006)

Rozdział 3 
Ppłk Adam Mieczysław Zaleski vel Terlecki, Mobilizacja oddziałów łączności 9. Dywizji Piechoty

Rozdział 4 
Bogusław Polak, Powstańcy wielkopolscy: płk Stanisław Siuda i ppłk dr Bernard Śliwiński – dowódcy Obrony Narodowej Armii „Poznań” w 1939 roku

Rozdział 5 
Michał Polak, Ks. kanonik mjr Mateusz Zabłocki – obrońca Ziemi Gnieźnieńskiej we wrześniu 1939 r.

Rozdział 6 
Ireneusz Wojewódzki, Generał pil. Mateusz  Iżycki de Notto w kampanii 1939 roku

Rozdział 7 
Szymon Płoński, Poglądy gen. Antoniego Szyllinga na sposób prowadzenia działań wojennych

Rozdział 8 
Piotr Babinetz, Obrońca Lwowa w 1939 roku. Pułkownik Władysław Suryn (1894–1940) – zarys biografii

Rozdział 9 
Jerzy Kirszak, Kpt. dr Jan Koprowski – uczestnik kampanii polskiej 1939 roku i francuskiej 1940 roku, jeniec niemieckich oflagów, więzień PRL

Rozdział 10 
Krzysztof Szwagrzyk, Stanisław Zarakowski i inni. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi Polski Ludowej/PRL w kampanii polskiej 1939 roku  

 

Księgarnie internetowe:

Księgarnia IPN, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa (wejście od ul. Oleandrów) 

Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00–19.00
soboty: 9.15–13.45

Tomasz Czopowicz
tel. 22 576 30 06, Tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl 

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. 22 576 30 06, katarzyna.maciak@ipn.gov.pl

Paweł Szufliński 
tel. (22) 576 30 06, pawel.szuflinski@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN, ul. Wołoska 7 (budynek Mars), Warszawa

Księgarnia czynna:
poniedziałek–piątek 8.30–16.00
tel. 22 581 86 78
fax 22 581 89 77 

Sprzedaż wysyłkowa książek i gier oraz prenumerata czasopisma: 

Joanna Pamuła
tel. 22 581 86 78, joanna.pamula@ipn.gov.pl
Joanna Pszczoła
tel. 22 581 86 79, joanna.pszczola@ipn.gov.pl

Sprzedaż hurtowa gier: 

Danuta Wierzman
tel. 22 581 86 96, danuta.wierzman@ipn.gov.pl

Promocja:

Maciej Steppa
tel. (22) 581-86-97 maciej.steppa@ipn.gov.pl

 

Informacje na temat zakupu publikacji IPN wydanych w Oddziałach IPN można uzyskać:

 • BIAŁYSTOK
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  15-537 Białystok, ul. Warsztatowa 1A
  pon.–pt. 7:30–15:30 
  Krzysztof Jodczyk, tel. 85 66-457-87, email: Krzysztof.Jodczyk@ipn.gov.pl
 • BYDGOSZCZ
  Informacje o publikacjach Oddziału IPN w Gdańsku, zamówienia, sprzedaż wysyłkowa:
  Grażyna Zielińska
  tel. (52) 325 95 13; 795 585 651, grazyna.zielinska@ipn.gov.pl
 • Punkt sprzedaży publikacji IPN:
  ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
  pon. – pt.: 8:00–16:00
 • GDAŃSK
  Księgarnia IPN:
  al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk
  pon. – pt.: 10:00–14:00
  tel.: 58 668 49 00
  Informacje o publikacjach Oddziału IPN w Gdańsku, zamówienia, sprzedaż wysyłkowa:
  Marcin Węgliński 
  tel. 58 668 49 09, 882 080 940, marcin.weglinski@ipn.gov.pl
 • KATOWICE
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. św. Jana 10, III piętro,  Katowice
  pon.–pt. 9.00–17.00
  Tomasz Gonet, tel. 32 207 01 27 e-mail: tomasz.gonet@ipn.gov.pl  
  Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową (zamówienia telefonicznie oraz drogą elektroniczną).
  adres do korespondencji:
  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
  ul. Józefowska 102 
  40-145 Katowice
 • KRAKÓW
  Od czerwca 2015 punkt sprzedaży w Oddziale IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, IV piętro 
  Pełna oferta publikacji IPN Oddział w Krakowie i wszystkich innych oddziałów w punkcie handlowymwww.ipn.poczytaj.pl
  ul. Wallek Walewskiego 4, 30-094 Kraków
  książki można także zamawiać telefonicznie: (012) 6363 222 lub za pośrednictwem strony internetowej:www.ipn.poczytaj.pl lub maila prawa@poczytaj.pl
 • LUBLIN
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. Staszica 22A, 20-086 Lublin
  pon. 10:00–14:00
  Mariusz Sawa, tel. (81) 53 63 480
 • ŁÓDŹ
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
  pn.-pt. 10:00–14:00
  dr Krzysztof Latocha, tel. 42 616-27-56, Krzysztof.Latocha@ipn.gov.pl
 • POZNAŃ
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
  pon.–pt. 8:00–16:00
  Karolina Bittner, tel. (61) 835 69 58, karolina.bittner@ipn.gov.pl
  Daniel Rubiś, tel.  (61) 835 69 65, daniel.rubis@ipn.gov.pl
 • RZESZÓW
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
  pon.–pt. 7:30–15:30
  Tomasz Kowalski, tel. (17) 860 60 23, tomasz.kowalski@ipn.gov.pl
 • SZCZECIN
  - księgarnia „Atut” przy ul. Bogusława 13 (wejście od ul. Małkowskiego) w Szczecinie
  - księgarnia „Sedina” przy al. Wyzwolenia 97 w Szczecinie
  - księgarnia „Zamkowa” przy pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie
  - siedziba IPN przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie, kontakt: Marta Łężna (tel. 91 4849874)
  - siedziba IPN przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie, kontakt: Lidia Złota (tel. 91 3129400), Paweł Knap (91 3129417)
  - księgarnia internetowa www.poczytaj.pl
  - portal www.allegro.pl, użytkownik IPN_Szczecin (http://goo.gl/DBlhR0
 • WARSZAWA
  Punkt sprzedaży publikacji IPN w Oddziale IPN w Warszawie
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Intraco 10 p.)
  pon.–pt. 9:00–16:00
  Kontakt: Izabela Matuszewska-Sędłak, tel. (22) 860 70 23, izabela.matuszewska-sedlak@ipn.gov.pl
 • WROCŁAW
  Sprzedaż publikacji wrocławskiego Oddziału IPN prowadzi Wydawnictwo Beta-druk przy ul. Tęczowej 84 we Wrocławiu. Informacje o sposobie nabycia wydawnictw można uzyskać pod nr tel. 71 30 19 000, 71 30 19 001.

 

Lista księgarń,  w których dostępne są wydawnictwa IPN:

 • Sieć księgarni „Dom Książki”
 • Sieć księgarska Matras
 • Sieć księgarni „Gazety Polskiej”
 • AUGUSTÓW: Księgarnia Atena, ul. Rynek Zygmunta Augusta 26
 • BIAŁYSTOK: Księgarnia św. Jerzego, ul.  Kościelna 1
 • BIAŁYSTOK: Księgarnia „Edukacyjna”, ul. Sienkiewicza 18
 • BIAŁYSTOK: Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16
 • BIAŁYSTOK: Muzeum Podlaskie, ul. Rynek Kościuszki 10
 • GDAŃSK: Gdańska Księgarnia Naukowa, Łagiewniki 56
 • GDAŃSK: Punkt Sprzedaży Fundacji Promocji Solidarności, Sala BHP, Doki 1, Gdańsk
 • GRAJEWO: Księgarnia Grajewo, ul. Wojska Polskiego 32
 • JAROCIN: Stara Szuflada
 • KATOWICE: Księgarnia Liber 
 • KATOWICE: Księgarnia Wolne Słowo
 • KRAKÓW: S.C. Dante, G. Baran, G. Fugiel, Wallek-Wallewskiego 4 (http://www.ipn.poczytaj.pl/ )
 • KRAKÓW: Główna Księgarnia Naukowa
 • KRAKÓW: Księgarnia Akademicka
 • KRAKÓW: Księgarnia Muza 
 • KRAKÓW: Ateneum
 • KRAKÓW: Księgarnia „Naszego Dziennika” 
 • KRAKÓW: Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 4/13
 • KROSNO: Antykwariat i Księgarnia Zbigniew Oprządek
 • LEŻAJSK: Księgarnia Nova
 • LUBLIN: Księgarnia Uniwersytecka
 • ŁÓDŹ: Księgarnia Odkrywcy, ul. Narutowicza 46
 • POZNAŃ: Księgarnia Powszechna Poznań
 • PRZEMYŚL: Księgarnia BOSZ
 • PRZEWORSK: Księgarnia AKS Kazimierz Szczygielski
 • RADOM: Księgarnia Atena, ul. Traugutta 35 
 • RADOM: Sonet. Księgarnia. Świątek B.M., ul. Stefana Żeromskiego 27
 • RADOM: Księgarnia Literacka im. W. Gombrowicza, ul Stefana Żeromskiego 83
 • RADOM: Centrum Informacji Turystycznej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Traugutta 3
 • RADOM: Księgarnia św. Kazimierza, ul. J. Malczewskiego 1
 • RZESZÓW: Księgarnia BOSZ
 • RZESZÓW: Księgarnia Libra
 • RZESZÓW: Księgarnia Nova
 • SIEMIATYCZE: Księgarnia „pod Kasztanem”, ul. Pałacowa 14
 • SOSNOWIEC: Księgarnia Akademicka Żak
 • SZCZECIN: Księgarnia „Atut”, ul. Bogusława 13
 • SZCZECIN: Księgarnia „Sedina”, al. Wyzwolenia 97
 • TORUŃ: Księgarnia UMK, Gagarina 11
 • TORUŃ:  Księgarnia „Centrum”, Chełmińska 4
 • TORUŃ: Księgarnia Studencka
 • TORUŃ: Księgarnia Centrum 
 • WARSZAWA: Księgarnia PWN, Gottlieba Daimlera 2
 • WARSZAWA: „Lexicon”, Dereniowa 2/96, Warszawa
 • WARSZAWA: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
 • WARSZAWA: „REJTAN” ul. Świętokrzyska 16
 • WARSZAWA: Księgarnia LIBER 
 • WARSZAWA: Księgarnia Historyczna 
 • WARSZAWA: Księgarnia Historyczna – Piotr Maroński
 • WARSZAWA: Księgarnia „Naszego Dziennika” 
 • ZAMOŚĆ: Dom Książki, ul. Żeromskiego 3

Hurtownie:

 • OSDW Azymut,
 • Firma Księgarska Olesiejuk,
 • ABC Władysław Kondej Poznań,
 • Kodeks 2002 Bydgoszcz – Białe Błota

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry