Nawigacja

Książki

Urząd Bezpieczeństwa w Krośnie w latach 1944–1956

  • Urząd Bezpieczeństwa w Krośnie w latach 1944–1956
    Urząd Bezpieczeństwa w Krośnie w latach 1944–1956

Paweł Fornal, Urząd Bezpieczeństwa w Krośnie w latach 1944-1956, Rzeszów-Warszawa 2024, 1039 s. + 28 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8229-898-7

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989/90”.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Rzeszowie

Książka przygotowana przez Oddział IPN w Rzeszowie opisuje działalność powiatowych struktur UB w latach 1944–1956 na przykładzie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie, nazywanego „katownią UB”. Publikacja ta przedstawia w sposób całościowy strukturę, zmiany organizacyjne i etatowe, kadrę oraz działalność tej jednostki w okresie 12 lat jej istnienia. Wpływ, jaki miała na życie polityczne, społeczne i gospodarcze powiatu. W książce opisano również przykłady zbrodni komunistycznych będących w myśl obecnego prawa zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych przez funkcjonariuszy krośnieńskiego UB wobec aresztowanych i zatrzymanych osób oraz próby ich osądzenia, rozliczenia i zadośćuczynienia ich ofiarom po powstaniu pionu prokuratorskiego IPN w 2000 r.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry