Nawigacja

Książki

Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny

  • Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny
    Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny

Piotr Abryszeński, Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny, Gdańsk–Warszawa 2022, 432 s. + 32 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8229-610-5

Publikacje gdańskiego oddziału IPN, tom 85

Politechnika Gdańska od momentu jej utworzenia w 1945 r. prowadziła działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową ważną nie tylko w skali Pomorza, ale i całego kraju. Jeszcze przed 1956 r. na uczelni rozwinęło się intensywne życie studenckie, w tym także kulturalne. To właśnie wywodzący się z niej studenci, których opieką artystyczną otoczył młody aktor Zbigniew Cybulski, założyli w 1954 r. legendarny już teatr Bim-Bom. W 1957 r., na fali październikowej odwilży, powstał z kolei Uczelniany Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej – rodzaj samorządu studenckiego, stanowiący dla części jego członków przygotowanie do późniejszej dorosłej aktywności politycznej i społecznej.

Autor niniejszej publikacji podjął próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysów społeczno-politycznych lat 1968, 1970 i 1976 na postawy środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej – kadry dydaktycznej, organizacji studenckich i młodzieżowych oraz Komitetu Uczelnianego PZPR. Ukazał także związki personalne między studentami uczelni i rodzącą się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych opozycją demokratyczną.

Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych na Politechnice studiowały roczniki urodzone już po wojnie. Byli to przedstawiciele pierwszego pokolenia, które mogło mówić o Gdańsku jako o swoim mieście. Ta książka opowiada o ich młodości.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry