Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, cz. 1 i 2

  • Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, cz. 1
    Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, cz. 1
  • Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, cz. 2
    Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, cz. 2

Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, cz. 1 i 2, red. Aleksander Kochański przy współudziale Elżbiety Ciborskiej, Aleksandra Merkera i Grzegorza Sołtysiaka, Warszawa 2022, część 1 –  888 s., część 2 – 720 s, ISBN kompletu 978-83-8229-392-0

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej IPN

Publikacja zawiera informacje o osobach pełniących ważne funkcje w życiu publicznym powojennej Polski – przede wszystkim w szeroko rozumianej polityce, w administracji centralnej i wojewódzkiej, w siłach zbrojnych, w policji, w dyplomacji, w partiach politycznych z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą na czele, w organizacjach społeczno-politycznych, w sądownictwie i prokuraturze, w związkach zawodowych, organizacjach młodzieżowych, stowarzyszeniach społecznych, w nauce, prasie i wydawnictwach, w radiu i telewizji, w bankach i spółdzielczości, w kościołach i związkach wyznaniowych.                

 

Gdzie kupić publikacje:

Centrala

do góry