Nawigacja

Książki

W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym

  • okładka 2

W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym, red. Adam Dziuba, Bogusław Tracz, Katowice–Warszawa 2022, 296 s., ISBN 978-83-8229-417-0

Zebrane w tomie teksty ukazują mozaikowy obraz funkcjonowania PZPR jako rządzącej monopartii w realiach lokalnych scen politycznych: wojewódzkich, powiatowych i miejskich czy zakładowych. Zaprezentowano wyniki analizy aktywności różnorodnych wojewódzkich oraz terenowych instancji partyjnych na takich polach, jak m.in.: nadzór nad administracją lokalną, kuratela i wyznaczanie zadań organizacjom społecznym oraz zawodowym, czuwanie nad wykonaniem planów gospodarczych i mobilizowanie do ich przekraczania, animowanie instytucji kulturalnych i imprez masowych. Niejako przy okazji poruszano zagadnienia związane z wymiarem organizacyjnym lokalnych komitetów PZPR, ich kompetencjami, kadrami, rekrutacją nowych członków, sposobami zarządzania w momentach kryzysowych, zależnościami między kierownictwami instancji PZPR a działającymi na przypisanym im terenie instytucjami administracyjnymi, gospodarczymi czy społecznym. Różni je rozległość tematyczna rozważań, opisywany obszar i zakres chronologiczny, łączy oparcie rozważań przede wszystkim na materiałach źródłowych. Całość poprzedza obszerny wstęp, będący próbą podsumowania dotychczasowych badań.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry