Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948-1956

  • Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948-1956
    Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948-1956

Angelika Blinda, Renata Skoczek, Ryszard Mozgol, Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948-1956, Katowice 2020, 80 s., ISBN978-83-8229-084-4

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Broszura przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przedstawia zjawisko młodzieżowej konspiracji  w Chorzowie w okresie stalinizmu. W dziewiątym pod względem liczby ludności mieście w Polsce i jednym z największych ośrodków przemysłu ciężkiego, działało co najmniej 10 organizacji antykomunistycznych. Publikacja przedstawia charakterystykę i działalność dziewięciu z nich wraz z biogramami ich dowódców. Ponadto zawiera wstęp oraz trzy rozdziały wprowadzające, w których omówione zostały takie problemy jak ideologizacja życia społecznego czy zjawisko konspiracji młodzieżowej na Górnym Śląsku. Ponadto publlikacja zawiera krótką charakterystykę Chorzowa na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Ostatni, podsumowujący, rozdział został poświęcony losom uczestników konspiracji po odbyciu kar więzienia. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami ze zbiorów archiwów, bibliotek, muzeów, szkół  oraz osób prywatnych.

 

Gdzie kupić publikacje:

Katowice

do góry