Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim

  • Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim
    Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim

Paweł Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2015, 324 s.

Po brutalnej rozprawie z podziemiem niepodległościowym, legalną opozycją, a także przeciwnikami we własnych szeregach, władze komunistyczne skupiły się na szeroko rozumianej sowietyzacji społeczeństwa. Po walce zbrojnej, po walce politycznej, przyszedł czas na walkę psychologiczną – walkę o umysły Polaków. Miała spowodować w społeczeństwie trwałe zmiany. W okresie stalinowskim stopień działań propagandowych, które miały przekonać ludzi do nowego ustroju, zaangażować ich w przebudowę życia społecznego i zachęcić do wytężonej pracy na rzecz państwa osiągnął niewyobrażalny wręcz poziom. Bez większego ryzyka można przyjąć, że nie było wPolsce grupy zawodowej czy społecznej, która nie byłaby poddana próbom politycznej indoktrynacji. Propaganda była wszechobecna i totalna. Władze oddziaływały na ludzi za pomocą słowa drukowanego, obrazu i dźwięku, przy czy mnie dopuszczały myśli, że społeczeństwo będzie jedynie biernym odbiorcą działań propagandowych. System wymagał pełnej afirmacji, współuczestnictwa, entuzjazmui aktywnego udziału w budowaniu nowego porządku. Zasadne zatem staje się pytanie, czy oddziaływanie propagandowe było skuteczne, czy udało się zsowietyzować społeczeństwo i stworzyć „nowego człowieka”?

Fragment książki

Paweł Szulc (ur. 1976 r.) – dr nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie. Jego zainteresowania badawcze obracają się wokół zagadnień propagandy PRL i funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Ludowej. Opublikował m.in. książkę Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945–1989, Szczecin 2012.

Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry