Nawigacja

Książki

Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym

Daniel Wicenty, Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym, Gdańsk 2015, 236 s., seria oddz.t. 51 

Opracowanie jest zbiorem 55 dokumentów źródłowych (głównie partyjnych) ilustrujących proces weryfikacji gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym. Znalazły się wśród nich m.in. protokoły komisji weryfikacyjnych, notatki Wydziału Propagandy KW PZPR w Gdańsku oraz dokumenty operacyjne gdańskiej SB. Niemal wszystkie publikowane są po raz pierwszy. Opracowanie poprzedza obszerny wstęp rekonstruujący mechanizmyi okoliczności polityczne weryfikacji, a także składy komisji weryfikacyjnych. Przedstawiono represje wymierzone w środowisko dziennikarskie, które w szczególny sposób dosięgły redakcję tygodnika „Czas”, ostatecznie rozwiązanego w 1982roku. Szczegółowo przeanalizowany został również problem liczby dziennikarzy zwolnionych wskutek weryfikacji z przyczyn politycznych oraz ich dalsze losy. Działania reżimu stanu wojennego wobec dziennikarzy pokazały, że środki masowego przekazu stanowiły ważny element frontu ideologicznego PRL.

Daniel Wicenty – doktor nauk humanistycznych, absolwent socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz środowisk dziennikarskich i socjologicznych w PRL, a także patologii organizacyjnych Służby Bezpieczeństwa oraz współczesnego dyskursu publicznego na temat PRL. Autor książek: Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy (Warszawa 2005, wspólnie z Radosławem Sojakiem) i Załamanie na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich między Sierpniem'80 a stanem wojennym (Gdańsk 2012).

***

Publikacja jest 51 tomem oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.
Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry